English version Wersja polska
In GenBaza database is:
Objects: 8311 | Users : 16354 | Names: 1536 | Regions: 53570
Latest users:
  agnieszka komorowska-rok 2015-11-28 22:49:33  
  Danuta Czak-Juźwińska 2015-11-28 21:37:18  
  Stanisław Głowinkowski 2015-11-28 19:18:28  
  Frietjof Simson 2015-11-28 15:52:28  
  Mirosław Stachowski 2015-11-28 13:18:49  
Latest names:
  Ryży Rodzina zamieszkała w powiecie brasławskim na Kresach Północno-Wschodnich  
  Szachłański Rodzina zamieszkała w XIX -XX wieku w Achremowcach  
  Kisły Rodzina zamieszkała na początku XX wieku w parafii Ikaźń  
  Kisielewski Rodzina zamieszkała w XIX wieku w parafii Przydrujsk  
  KRUPOWIES ŻARY  
Latest objects:
No News Articles found.
No News Articles found.
Lead Page | Archive ]