Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych


    Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych:

  1. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1, Odapelatywne nazwy osobowe, opr. A. Cieślikowa, Kraków 2000.
  2. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2, Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, Kraków 1995.
  3. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 3, Odmiejscowe nazwy osobowe, cz.4, Nazwy osobowe pochodzące od etników, opr. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.
  4. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5, Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1995.
  5. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 6, Nazwy heraldyczne, opr. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995.
  6. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7, Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, red. A. Cieślikowa, Kraków 2002.


2005 ©  Genealogia Polska
http://www.genpol.com/