Słownik - przynależność klasowa
.: Data publikacji 12-Sie-2003 :: Odsłon: 26353 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Podręczny słowniczek terminologii związanej z przynależnością klasową.

Circumspectus poważany, znakomity, otoczony czcią; w księgach sądowych i parafialnych określenie ubogiego rzemieślnika
Civis obywatel, mieszkaniec; civissa - obywatelka
Generosus szlachetny, wspaniałomyślny, zacny; szlacheckiego pochodzenia; w księgach sądowych i parafialnych określenie urzędników ziemskich i szlachty
Honestus 1. uczciwy; określenie rolnika z małego miasteczka lub rzemieślnika wiejskiego; 2. dostojny znakomity, szanowany; określenie duchownego prawosławnego lub unickiego
Honoratus czcigodny, tytuł szlachcica w dokumentach i księgach sądowych i parafialnych; honorarus: pan feudalny
Famatus okrzyczany, osławiony; sławetny - w księgach sądowych i parafialnych określenie mieszczan
Illustrissimus ac magnificus jaśnie wielmożny
w Średniowieczu użwano przymiotnika illustris dla określenia rodzin książęcych; illustrissimus (-a, -um) używano w stosunku najwyższych magnatów
Magnificus wspaniały, świetny, okazały; wielmożny, w księgach sądowych i parafialnych określenie senatorów w dawnej Polsce
Nobilis przymiotnik określający szlachtę; szlachcic, nobilissa - szlachcianka
Providus rozsądny, mądry, przezorny; w księgach sądowych i parafialnych określenie ubogiego rzemieślnika
Spectabilis znakomity, dostojny; w księgach sądowych i parafialnych określenie patrycjusza z dużego miasta
Reverendissimus przewielebny; tytuł, którym określano duchownego wyższej rangi na przykład biskupa
Reverendus czcigodny, wielebny , tytuł, którym określano w dokumenach duchownego katolickiego, opata, prałata, biskupa sufragana
Venerabilis od venerabilitas przewielebność - tytuł dostojników duchownych, stosowany dla proboszca lub członka kapituły
Honorabilis zaszczytny, czcigodny, dostojny, godny szacunku; określenie wiejskiego plebana, wikariusza
Agricola chłop; zwrot używany w drugiej połowie XIX wieku
Arator chłop
Cmetho kmieć; chłop, poddany; gospodarz na 1 lub więcej łanie; cmethona - chłopka, wieśniaczka
Colonus 1. dzierżawca gruntu, 2. Śr. chłop, tzw. zagrodnik, 3. rataj- robotnik wiejski nie posiadający roli; w późniejszych wiekach - ubogi chłop
Famulus parobek, sługa; pracownik gospodarski lub folwarczny
Hortulanus zagrodnik, chłop bezrolny, rataj, robotnik wiejski nie posiadający własnego pola ani inwentarza; hortulana - żona zagrodnika
Inquilinus lokator; komornik, kątnik - ubogi chłop mieszkający u innnego chłopa; także chłop pańszczyźniany
Laboriosus pracowity, w księgach sądowych i parafialnych określenie chłopów
Semi-cmetho półkmieć; gospodarz na pół łana


Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Łacina - Podręczny słownik genealoga :: Powrót do spisu działów :.