Słownik łacińsko-polsko-angielski
.: Data publikacji 03-Wrz-2003 :: Odsłon: 94584 :: Recenzji: 1 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
SŁOWNIK GENEALOGICZNY ŁACIŃSKO - POLSKO - ANGIELSKI
LATIN - POLISH - ENGLISH GENEALOGICAL DICTIONARY

Jolanta Skalska & Jacek Cieczkiewicz


Autorzy Słownika Łacińsko - Polsko - Angielskiego będą wdzięczni za uwagi i wytknięcia błędów, jako że w sposób oczywisty nie roszczą sobie prawa do nieomylności. Będziemy również wdzięczni za propozycje uzupełnień.    The authors of the Latin - Polish -English dictionary would be grateful for comments and pointing out mistakes, although obviously they do not pretend to be infallible. We would also be thankful for any proposed additions. 
Autorzy wyrażają zgodę na wykorzystanie Słownika w innych opracowaniach pod warunkiem podania źródła i powiadomienia o tym autorów.   The authors give permission for others to use the dictionary but only on the condition that the source will be cited and authors notified. 
Jedynym legalnym źródłem Słownika (nie licząc jego autorów) jest wortal Genealogia Polska :: www.genpol.com   The only legal source of the dictionary (not to mention the authors) is Genealogia Polska :: www.genpol.com
Słownik nie może być w żadnym przypadku użyty do działalności komercyjnej.   This dictionary can not be used in any commercial activity.Termin łaciński Termin polski Termin angielski

A

ab intestato bez testamentu (zmarły) (died) intestate 
abamita siostra prapradziadka great-great-grandfather's sister
abava praprababka great-great-grandmother
abavia praprababka great-great-grandmother
abavunculus brat praprababki great-great-grandmother's brother, great-great-granduncle
abavus prapradziad great-great-grandfather
abbas opat abbot
abcedrix nauczyciel teacher
abenarius faber kotlarz coppersmith, brazier
abiectarius stolarz joiner, carpenter, cabinet-maker
abmatertera siostra praprababki great-great-grandmother's sister, great-great-grandaunt
abnepos praprawnuk great-great-grandson
abneptis praprawnuczka great-great-granddaughter
abpairuus brat prapradziadka great-great-grandfather's brother, great-great-granduncle
acicularius iglarz needlemaker
actionarius kramarz huckster
actuarius pisarz writer, author
acuciator szlifierz grinder
acufex iglarz needlemaker
acuminator szlifierz grinder
acupictor hafciarz (na jedwabiu) embroiderer (on silk)
Adalbertus Wojciech Adalbert, Albert
administrator ekonom, rządca steward, governor, landsteward
adolescens młodzieniec youth, adolescent
adolescentia dziewczyna, panna girl, young lady
adolescentia dziewczyna, panna adolescent, girl, maid, young lady
adulter cudzołożnik adulterer 
adultera cudzołożnica adulteress 
adulterator cudzołożnik adulterer
adulteratrix cudzołożnica adulteress 
adumbrator rysownik drawer, draftsman, designer
advocatus adwokat, prawnik, wójt miejski lawyer, advocate, jurisconsult, jurist,head of the town (village),
advocatus wójt miejski mayor, head of the the town
aedilis budowniczy builder, architect
aedituus kościelny, zakrystian sacristan
aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, brązownik boilermaker, boilersmith, brazier, bell founder, brazier
aerarius praefectus poborca podatkowy tax collector
aerarius quaestor poborca podatkowy tax collector
aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów copersmith, boiler mender, boiler repair
aetas wiek age
affinis szwagier, powinowaty brother-in-law, in-law,
affinitas powinowactwo przez małżeństwo connection by marriage, affinity
agaso masztalerz stableman
Agatha Agata Agatha
agittarius kusznik, łucznik crossbow maker, archer, bowman, bowyer
agnatus krewny po mieczu agnate
Agnes Agnieszka Agnes
agricola rolnik - ogólne określenie chłopa w XIX w. farmer, agriculturist (in XIX c)
albator blicharz (wybielacz płótna) bleacher
albicerdo białoskórnik leather-dresser
alias zwany też alias, so called, also known as (aka)
alumnus student, uczeń, wychowanek student, pupil, foster child
alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik chamois-leather maker, doeskin maker
Amadeus Bogumił, Amadeusz Theophilus, Amadeus
amiger giermek armourbearer
amitta ciotka, siostra ojca lub matki aunt, mother's or father's sister
amitta magna siostra dziadka lub babki grandaunt, grandfathetr's sister, grandmother's sister
amitta major siostra pradziadka lub prababki great-grandaunt, great-grandfathetr's sister, great-grandmother's sister
amitta maxima siostra prapradziadka lub praprababki great-great-grandaunt, great-great-grandfathetr's sister, great-great-grandmother's sister
amittalis frater brat cioteczny first cousin (m)
amittalis soror siostra cioteczna first cousin (f)
ampularius wytwórca butelek bottle maker
anachoreta pustelnik hermit, recluse, anchorite
Anastasia Anastazja Anastasia
ancilla służąca servant, maid
Andreas Andrzej Andrew
anicularius wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer do książek shoelace, belt,buckle manufactturer, producer
Anna Anna Ann, Anne, Anna
Anno Domini Roku Pańskiego in the year of Our Lord
annonarius kupiec zbożowy grain merchant, buyer, dealer
annularius faber płatnerz, zbrojownik, kotlarz armorer, copersmith, boilermaker
antistes proboszcz rector, pastor, parson
Antonina Antonina Antonia
Antonius Antoni Anthony, Antony
aplanus bartnik keeper of wild forest bees, man collecting wild bees'honey, 
aplanus pszczelarz beekeeper, apiarist
apothecarius (medicamentum) aptekarz pharmacist, apothecary, druggist
apparitor dozorca, woźny watchman, caretaker, janitor, 
Aprilis kwiecień April
aquilex studniarz well sinker
arator oracz, rolnik, rataj - zagrodnik pracujący też na folwarku, gbur,  olęder plowman, farmer, cottager
arboretum drzewo genealogiczne, rodowód family tree, genealogy, pedigree
arcarius laber wytwórca skrzyń, stolarz bin, box,coffer; chest producer,carpenter
archiater lekarz physician, doctor
archigenes lekarz physician, doctor
architectus budowniczy builder, architect
architriclinus szafarz, ekonom steward, dispenser
arcis horodniczy chief, chieftain, headman of the city
arcuarius kusznik, łucznik crossbow maker, archer, bowman, bowyer
arcularius cieśla, stolarz carpenter, joiner, cabinetmaker
argetarius bankier banker
arinifusor ludwisarz bell founder
armifex płatnerz armorer
armiger giermek armourbearer
aromatopola kupiec korzenny merchant, grocer
arrendator dzierżawca tenant, leaseholder
artifex rzemieślnik craftsman, artisan
artifex calcarium ostrożnik spurr maker
artifex calcarium ostrożnik spurrier
artifex loricarius rymarz harnessmaker, saddler
asesor asesor assessor
assator kucharz cook
assessor ławnik assessor, town councilor
atavia prapraprababka great-great-great-grandmother
atavus praprapradziad great-great-great-grandfather
aucellator sokolnik falconer, hawker
auceps ptasznik fowler
Augustus sierpień August
aulacorum opifex gobelinnik, szpalernik tapestry maker
aulaearius gobelinnik, szpalernik tapestry maker
aulicus dworzanin courtier, gentelman in waiting
aurifaber złotnik goldsmith
auriga woźnica coachman, carter
ava babka grandmother
avia babka grandmother
avuncularis frater brat wujeczny first cousin (m)
avuncularis soror siostra wujeczna first cousin (f)
avunculus wuj, brat matki (rodzony lub stryjeczny) uncle, mother's borother
avunculus magnus brat babki grandmother's brother
avunculus major brat prababki great grandmother's brother
avus dziadek grandfather

B

baccalaureus bakałarz, uczony niższego stopnia bachelor
baiulus posłaniec, tragarz messenger, runner; porter
balistarius kusznik crossbow maker, arbalest maker
balneator łaziebnik, łaziebny bath attendant
bapirifex papiernik paper maker, stationer
bapt. chrzcący baptizing
baptisatus ochrzczony baptized
baptizatio chrzest baptism, christening
Barbara Barbara Barbara
barbaricus hafciarz, tkacz jedwabiu embroiderer, weaver of silk
barbarius cyrulik, golarz barber(surgeon), shaver
barbitonsor cyrulik, golarz barber, shaver
Bartholomeus Bartłomiej Bartholomew
Basileus Bazyli Basil
beate memoriae świętej pamięci, nieżyjący late, departed, dead
becharius wytwórca pucharów i kubków z drewna beaker & cup producer, maker
bergarius owczarz shepherd, lamber
Bernardus Bernard Bernard
bibliopegus introligator bookbinder
bibliopola księgarz bookseller
bladarius kupiec zbożowy grain merchant, buyer, dealer
Blasius Błażej Blaise
bombardarius rusznikarz, puszkarz gunsmith
bombicinator wytwórca jedwabiu silk producer, manufacturer
bractearius złotnik goldsmith
brasiator słodownik maltster
braxeator piwowar brewer
Brigitta Brygida Bridget
bubulcus wolarz oxheard
burggravius burgrabia burgrave
burgrabius burgrabia burgrave
bursarius wytwórca toreb, kaletnik pursemaker
bursifex wytwórca toreb, kaletnik pursemaker

C

cacubarius kaflarz tiler
caduceator budowniczy dróg i mostów, pośrednik architect of roads and bridges, agent
caelator grawer engraver
caelebs nieżonaty, samotny unmarried, single
caementarius murarz bricklayer, mason
caementarius murarz bricklayer, mason
calcariator ostrożnik spurrier
calcarius wytwórca wapna, szewc lime maker, slaked producer,shoemaker
calcographus drukarz printer
calculator rachmistrz accountant
caldearius kotlarz boilermaker, boilersmith, coppersmith
califex wytwórca kielichów, konwisarz pewterer, cupmaker, chalicemaker
calopedarius wytwórca chodaków z drewna clog maker, sabotmaker
calvarius gwoździarz nailer, nailsmith
cambiator wekslarz moneychanger
camerarius szambelan, podkomorzy królewski, komornik chamberlain, king's chamberlain, court executive officer
campiductor hetman polny field hetman
cancellarius kanclerz chancellor
candidarius blicharz (wybielacz płótna) bleacher
caniparius kelner waiter, tapster
cantafusor konwisarz pewterer, pewter maker
cantrifusor konwisarz pewterer, pewter maker
capillamentarius perukarz wigmaker
capitaneus starosta subperfect, head of a county
capsarius pudełkarz box maker
carbonarius węglarz (wypalający węgiel drzewny) coal master, charcoal burner
carminarius gręplarz carder
carnarius rzeźnik butcher, slaughter
carnifex kat, rzeźnik (zajmujący się ubojem) executioner, butcher
Carolus Karol Charles
Carolus Karol Charles, Carl
carpentarius cieśla, stelmach, karetnik carpenter, cartwright, carriage builder
carrucarius woźnica coachman, carter
carrucarius woźnica carter, coachman
Casimirus Kazimierz Casimir
castellanida kasztelanic castellan's son
castellanus kasztelan, grododzierżca castellan, governor of a castle
castelli praefectus horodniczy chief, chieftain, headman of the city
castrametator oboźny camp commander
castrator rzezak bydła castrator
Catharina Katarzyna Catherine, Katherine
catopticus wytwórca luster mirror maker
caupo karczmarz, handlarz innkeeper, shopkeeper
cechmagister cechmistrz head guildsman
cellarius piwniczy cellarer, butler 
cementarius murarz bricklayer
cementarius murarz bricklayer
cerdo garbarz tanner
cereficiarius woskarz waxmaker
cerevisarius piwowar brewer
cervillarius płatnerz, wytwórca hełmów armorer, helmetmaker, headpiecemaker
cetarius handlarz ryb fish dealer
chalcographus miedziorytnik chalcographer
chelista skrzypek fiddler, violonist
chirothecarius rękawicznik glover
Christina Krystyna Christina, Christiana
Christophorus Krzysztof Christopher
chymiater alchemik alchemist
cingularius paśnik belt maker
circulator włóczęga tramp, vagabond
circumspectus opatrzony - ubogi rzemieślnik provident - poor craftsman
cistarius wytwórca skrzyń chest (coffer), bin maker
ciusor kowal smith
civis obywatel (miasta) citizen, resident
claustrarius klucznik, szafarz husekeeper, butler, steward, dispenser
claviger klucznik, szafarz husekeeper, butler, steward, dispenser
clibanarius zdun stove fitter, potter, tile-stove setter
cloacarius czyściciel kloak latrine cleaner
cmetho kmieć - gospodarz na l łanie peasant
coactiliarius kapelusznik, pilśniarz hatter, fuller
coctor piwowar brewer
cocus kucharz cook
cognatus krewny po kądzieli distaff-side relation, relative
cognatus frater brat przyrodni z innego ojca half-brother (of another father), stepbrother
cognomen nazwisko last name, surname
collector poborca podatkowy tax collector
colonellus pułkownik colonel
colonista kolonista colonist
colonus kolonista, osadnik, później ubogi chłop colonist, settler, later - poor villager
colorator farbiarz dyer
commissarius komisarz, namiestnik commisioner, lieutenant
commutator wekslarz moneychanger
condimentarius kupiec korzenny merchant, grocer
conditio status społeczny / zawód social position / profession
conductitius najemnik, wyrobnik hireling, laborer, wage-earner worker
conflator hutnik, wytapiacz rudy metallurgist
conjugalis małżeński conjugal, matrimonial, wedded
conjugatis żonaty, zamężna married, married woman
conjuges małżonkowie married couple
consanguinei proximiores krewni bliżsi relatives
consanguinei remoti krewni dalsi distant relatives
consiliarius rajca councilor
consobrina siostrzenica, bratanica niece
consobrinus siostrzeniec, bratanek nephew
consocer teść father-in-law
consororini zrodzeni z dwóch sióstr born from two sisters
consors żona wife
consul burmistrz, rajca mayor, councilor
contegulator dekarz roofer (tiler)
conthoralis żona wife
convictor strawnik family man, household member
coop. loci miejscowy proboszcz local parish- pastor, rector, parson
copulatio zaślubiny espousals, wedding, nuptials
coqua kucharka cook (f)
coquus kucharz cook (m)
corbo koszykarz basket maker
cordarius powroźnik rope-maker
coreator skórnik, garbarz, szewc skinner, tanner, shoemaker
coriarius skórnik, garbarz, szewc skinner, tanner,  shoemaker
coriator skórnik, garbarz, szewc skinner, tanner, shoemaker
corrigiarius rymarz saddler, harness-maker
cotiarius szlifierz grinder
cribrarius sitarz sieve maker
crumenanus kaletnik, tasznik pursemaker
crustularius ciastkarz, cukiernik confectioner, pastry-cook
culcitarius krawiec robiący płaszcze coat tailor
cultellarius nożownik cutler
cultellifaber nożownik cutler
cultrifex nożownik cutler
cunicularius gwarek, sztolnik member of the mining company, miner, mine owner
cupanus bednarz cooper
cupendinarius ciastkarz, cukiernik confectioner, pastry-cook
curator opiekun, proboszcz, dozorca curator, parish-priest, custodian
curator medici lekarz physician, doctor
currifex stelmach carriage-builder, coach-builder, cart-wright
custos stróż, opiekun, kustosz, dozorca caretaker, guardian, custodian, janitor

D

dapifer stolnik master of the pantry, 
deauralor pozłotnik gilder
debitor wierzyciel creditor, obligee
decanatus dekanat deanary; dean's office, 
December grudzień December
declaratio nullitatis matrimonii unieważnienie małżeństwa marriage annulment
defunctus, denatus zmarły deceased
deglubitor rakarz, hycel dog catcher
delegatus delegat deputy
deputatus deputat deputy
die dnia day
dimensor szynkarz publican, barkeeper
dioecesis diecezja diocese
disceptator sędzia, rozjemca judge, mediator, arbitrator
discipulus uczeń schoolboy/girl, pupil, student, apprentice 
dispensator szafarz, rządca dispenser, administrator
Districtus dystrykt, okręg district
doleator bednarz cooper
doliarius bednarz cooper
Dominikus Dominik Dominic
dulciarius cukiernik confectioner, pastry-cook
dux książę prince
dux exercitus hetman hetman

E

economus ekonom, rządca steward, governor, land-steward
edentarius dentysta dentist
Eduardus Edward Edward
Elisabeta Elżbieta Elisabeth, Elizabeth
ensifex płatnerz, miecznik armorer, sword maker
ephipparius siodlarz saddler
episcopus biskup bishop
eques rycerz knight
equicius handlarz koni horsedealer
eremita pustelnik hermit, anchoret
ergastularius strażnik więzienia gaoler, warder, turkney, prison guard, jailer
eruginator miecznik, szlifierz mieczy swordbearer, sword polisher,grinder
et i and
Eva Ewa Eva, Eve
exactor poborca collector
exactor (tributoris) poborca podatkowy tax collector
excoriator rakarz, hycel, oprawca dog cather, torturer, executioner, hangman,tormentor
extractum wyciąg, wypis extract

F

f. syn, córka son, daughter
faber rzemieślnik, kowal craftsman, artisan, smith
faber ferri kowal smith
faber lignarius cieśla carpenter
faber murarius murarz bricklayer
falcarius kowal kos scythesmith
falconarius sokolnik falconer, hawker
famatus sławetny - średniozamożny rzemieślnik famous, notorius - moderately wealthy craftsman
famella służąca servant, maid
familia defuncta wygasła rodzina extinct family, become extinct, die out
famosus sławetny - średniozamożny rzemieślnik famous, notorius - moderately wealthy craftsman
famulus parobek, pomocnik plowboy, farm hand, ploughboy(Br.)
famulus aulicus służący dworski servant, attandant,
Februarius luty February
feniseca kosiarz, żniwiarz mower, harvester
fibulator guzikarz, wytwórca okuć button maker, ferrules maker
figulus garncarz, kaflarz potter, tiler
fil. syn, córka son, daughter
filia córka daughter
filiaster bratanek nephew
filiastra bratanica niece
filicarius brukarz, kamieniarz paver, stone mason
filius syn son
filius naturalis syn naturalny, syn nieślubny illegitimate son, bastard
fistulalor flecista flutist
flator wytapiacz, hutnik founder, melter, metallurgist, ironmaster
flaviarius safiannik saffian maker
flebotomarius felczer assistant surgeon, barber surgeon
forestarius leśniczy forester
fornacarius zdun stove fitter, potter, tile-stove setter
fossarius górnik, kopacz, grabarz miner, digger, gravedigger
fossor górnik, kopacz, grabarz miner, digger, gravedigger
fragulator kaletnik, tasznik pursemaker
Francisca Franciszka Frances
Franciscus Franciszek Francis
frater brat (też stryjeczny) brother, cousin, first cousin
fratria bratowa sister-in-law
frenarius rymarz saddler, harness-maker
frenifex rymarz saddler, harness-maker
frumentarius kupiec zbożowy grain merchant, buyer, dealer
fullo folusznik, wałkarz fuller
funarius powroźnik rope-maker
funista powroźnik rope-maker

G

Gaius Wit Vitus
garcifer kucharz cook
Gasparus Kasper Caspar
gemellus bliźniak twin
geminus bliźniak twin
gemmagenum kaflarz tiler
gemmarius jubiler jeweller
gener zięć son-in-law
generalis generał general
generosus urodzony - właściciel jednej wsi born, natural - born ownwer of one village
genetrix matka mother
genitor ojciec father
gens ród family, flock, breed
geometra mierniczy land-surveyeor
Georgius Jerzy George
germanus rodzony (np. brat) own (for example: brother)
gerulus tragarz porter
girator włóczęga tramp, vagabond
gladiarius wytwórca kling, mieczownik blade maker, swordbearer
glebator studniarz well sinker
glos bratowa, szwagierka sister-in-law
glulinator introligator bookbinder
gradus stopień (pokrewieństwa) type of relationship
grammaticus nauczyciel teacher,schoolmaster
Gregorius Grzegorz Gregory
grutarius producent lub kupiec kasz i ziemiopłodów producer or dealer of grit and crops, agricultural products, grocer 
guardianus strażnik guard, escort

H

haeres dziedzic squire
haragius magik, kuglarz magician, juggler
harpator harfiarz harper, 
Hedwig Jadwiga Hedwig
Helena Helena Helen, Helena
herbarius zielarz herborist
honestus uczciwy - rolnik z małego miasteczka, rzemieślnik wiejski honest - farmer from a small town, country craftsman
honorabilis czcigodny - wiejski pleban, wikariusz venerable, reverend (village parish-priest, rector,curate), vicar
honoratus zacny - patrycjusz upright, respectable - patrician
horolgifex zegarmistrz watchmaker, clockmaker
horologius zegarmistrz watchmaker, clockmaker
hortulanus zagrodnik - właściciel chałupy z kawałkiem ziemi, ogrodnik - właściciel chałupy z ogrodem, chałupnik - właściciel chałupy cottager, gardner, horticulturist, lackland cottager
hospes publicus karczmarz innkeeper, publican
humatio pogrzeb funeral, burial
Hyacinthus Jacek Hyacinthus

I

iaculator błazen, kuglarz clown, juggler
Ignatius Ignacy Ignatius
illata posag dowry
illegitimi thori z nieprawego łoża illegitimate, born out of wedlock
illegitimus nieślubny illegitimate
illustrissimus ac magnificus jaśnie wielmożny - magnat, senator the Honourable - magnate, senator
imperium cesarstwo empire
impressor drukarz printer
imprimatorus drukarz printer
impuditia nierząd harlotry, prostitution
incestus kazirodztwo incest
incisor krawiec, krojczy tailor, cutter
incola mieszkaniec inhabitant, resident
indusiarius krawiec koszulowy shirt tailor
infans dziecko child
infector farbiarz dyer
infidelis niewierny - Żyd unbelieving, unfaithfull, faithless, infidel - Jew
innupta niezamężna unmarried, single
innuptus nieżonaty unmarried, single
inquilinus komornik, kątnik - mieszkający u innego gospodarza, pracownik folwarku tenant (in a village), farm worker
inspector dozorca watchman, aretaker, janitor
instigator instygator public prosecutor
institor kramarz huckster
instructor nauczyciel teacher,schoolmaster
intestatus bez testamentu (zmarły) (died) intestate
inventus znajda (dziecko) foundling (child)
ioculator kuglarz, oszust juggler, impostor
iudex sędzia judge

J

Jacobus Jakub Jacob, James
Januarius styczeń January
Joanna Joanna, Janina Joan, Joann, Joanna
Joannes Jan John
Johannes Jan John
Josephus Józef Joseph
judex castrensis sędzia grodzki judge in county court
judex terrestris sędzia ziemski arbiter, judge in local court, magistrate
Julii lipca of July
Julius lipiec July
Junii czerwca of June
Junius czerwiec June
juvenis kawaler bachelor

L

laborator wyrobnik, pracownik laborer, worker, employee, servant
laboriosus pracowity - chłop laborious - peasant
lacticinator mleczarz milkman, dairyman
laganator wytwórca butelek bottle maker
lamficus sartor zamszownik chamois-leather maker, doeskin maker
laminarius blacharz tinsmith
laminifex blacharz tinsmith
lancinarius płatnerz armorer
lanifex sukiennik clothier
lanio rzeźnik butcher, slaughter
lanitextor sukiennik clothier
lapidarius kamieniarz mason
lapsator szlifierz grinder
laterarius strycharz (wypalacz dachówek), ceglarz brickmaker
laterator strycharz (wypalacz dachówek), ceglarz brickmaker
Laurentius Wawrzyniec Laurence, Lawrence, Lorenzo
lavandarius pracz laundryman, washer
legatus poseł, delegat deputy, delegate
legitimi thori z prawego łoża legitimate, 
legularius dachówkarz, ceglarz tilemaker, brickmaker
lena stręczycielka pander, bawd
levir brat męża, szwagier husband's brother, brother-in-law
liber, libera stanu wolnego bachelor, bacheloret, maid, single, not married
liberi dzieci children
librarius księgarz bookseller
lictor woźny, sługa miejski usher
ligator bednarz cooper
lignarius cieśla, stolarz, kołodziej carpenter, joiner, wheelwright
lignator cieśla, stolarz, kołodziej carpenter, joiner, wheelwright
lignifaber cieśla, stolarz, kołodziej carpenter, joiner, wheelwright
ligularius wytwórca sznurków i sznurowadeł rope (line, string, cord) maker, lace maker
limbolarius pasamonik, szmuklerz haberdasher
linarius handlarz konopii i pakuł hemp and tow dealer
linifex płóciennik linen draper, drygoods merchant
lintearius handlarz konopii i pakuł hemp and tow dealer
lithostrator brukarz paver, pavior
locus nativitatis miejsce urodzenia birthplace
lodex sukiennik, krawiec płaszczy clothier, dressmaker, coat tailor,
Lodovicus Ludwik Lewis, Louis
lorarius rymarz saddler, harness-maker
lorifex płatnerz armorer
Lucas Łukasz Lucas, Luke
lutifigulus garncarz potter
lutorissa praczka laundress, washerwoman
lychnopoeus świecarz candle maker

M

macellarius rzeźnik butcher, slaughter
mactator rzeźnik butcher, slaughter
Mag. Duc. Cracov. Wielkie księstwo Krakowskie Great Duchy of Cracow
magister (scholae) nauczyciel teacher,schoolmaster
magister civium burmistrz mayor
magister stabuli koniuszy wielki equerry, Master of the Horse
magnificus wielmożny - urzędnik grodzki lub ziemski magnate, magnificence, His/Hers Honor village/town official, county clerk, officer
magnus mareschaleus marszałek wielki great chamberlain
maii maja of May
Maius maj May
majores przodkowie ancestors
malleator kowal smith
mandrita pasterz, mnich herd, monk
manicarius rękawicznik glover
mansuarius chłop, zagrodnik peasant, cottager
marchio margrabia margrave
Marcus Marek Marcus. Mark
mareschaleus marszałek marshal
Margaritha Małgorzata Margaret
Maria Maria Maria, Mary, 
Marian(n)a Marianna MaryAnn, Marianna, 
marinarius marynarz sailor
marita żona wife
maritus mąż husband
marsuparius kuśnierz, miechownik furrier, sack (bag) maker
marsupiator rękawicznik, tasznik glover, bag maker
Martinus Marcin Martin
Martius marzec March
massarius dzierżawca, zarządca tenant, leaseholder, steward
mater matka mother
mater antiqua babka grandmother
materialista handlarz shopkeeper, tradesman, dealer
materna matka chrzestna godmother
matertera ciotka, siostra matki aunt, mother's sister
matertera magna siostra babki grandmother's sister, grandaunt
matertera major siostra prababki great grandmother's sister, great-grandaunt
Mathaeus Mateusz Matthew, Matheus
Mathias Maciej Matthew
matiarius wędliniarz ham and sausage maker cured pork maker
matrimonialis małżeński matrimonial
matrimonium małżeństwo, ślub martrimony, marriage
matrimonium małżeństwo, ślub martrimony, marriage
matrimonium ciandestinum ślub potajemny secret, furtive wedding, marriage
matrimonium ciaudicans małżeństwo nieskonsumowane marriage not consummated 
matrimonium conscientiae ślub potajemny secret, furtive wedding, marriage
matrimonium morganaticum małżeństwo morganatyczne morganatic marriage
matrimonium putativum małżeństwo unieważnione annulment, invalidation of marriage
matrimonium virgineum małżeństwo ze ślubem czystości marriage with the wov or pledge of purity, chastity
matrina matka chrzestna godmother
matruelis kuzyn, syn siostry matki first cousin, son of mother's sister
mellicida pszczelarz, bartnik beekeeper, apiarist, keeper of wild forest bees
membranarius wytwórca pergaminu, pergaminnik parchment, vellum maker
mendicant żebrak beggar
mendicus żebrak beggar
mensator stolarz, wytwórca stołów joiner, carpenter, table maker
mensis miesiąc month
mercator kupiec merchant, shopkeeper
meretrix prostytutka prostitute
messor, metator probierz assayer
Michael Michał Michael
miles żołnierz soldier, warrior
mililus gregris żołnierz soldier, warrior
ministerialis woźny sądowy court usher
ministerialis generalis woźny generalny general office messenger
minutor felczer asistant surgeon, barber surgeon
molendarius młynarz miller
molitor młynarz miller
monetarius mincerz minter
montanista górnik miner
mortuus zmarły deceased
murarius murarz bricklayer, mason
murator murarz bricklayer, mason
musicus (instrumentalis) muzyk, kapelmistrz musician, bandmaster, conductor
mutarius celnik customs officer

N

natus urodzony, syn born, son
nauta żeglarz, marynarz, flisak sailor, seaman, mariner, raftsman, 
navector przewoźnik transport agent, carrier, ferryman, boatman, carter
neptis wnuczka, bratanica granddaughter, niece
nepos wnuk, bratanek grandson, nephew
netor krawiec tailor
netrix szwaczka seamstress, needlewoman
Nicolaus Mikołaj Nicholas
nigricerdo czarnoskórnik blackleather maker
nobilis szlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca noble, generous, gentle - owner of a part of village or tenant
nodator guzikarz button maker
nomen imię first name
notarius pisarz, notariusz, pisarz grodzki lub ziemski writer, notary, copyist, clerk, recorder
nothus dziecko nieślubne illegitimate child
November listopad November
noverca macocha stepmother
novercus ojczym stepfather
numerus domus numer domu number of the house, the house number
nummularius mincerz minter
nuntius posłaniec messenger, commissionaire
nurua synowa daughter-in-law
nurus synowa daughter-in-law
nutrix mamka wet nurse, foster mother

O

obsequa służąca servant, maid
obst. położna, akuszerka midwife
obstetrix położna midwife
October październik October
oeconomus ekonom steward
oenopola sprzedawca wina wine seller
officialis urzędnik clerk
olearius olejarz oiler
olim nieżyjący, niegdyś deceased, formerly
operarius wyrobnik, pracownik najemny laborer, hired laborer, hireling
operator wyrobnik, pracownik najemny laborer, hired laborer, hireling
opilex rzemieślnik craftsman, artisan
opilio owczarz sheepherd
oppidana mieszkanka małego miasta citizen of a small town (f) 
oppidanus mieszkaniec małego miasta citizen of a small town 
oppidum małe miasto, miasteczko small town
organarius organista organist
orphanus sierota bez ojca orphan without father
ostiarius strażnik przy bramie, klucznik doorman, husekeeper, gatekeeper, butler

P

pagina, pag. stronica page
palatinida wojewodzic voivode's son
palatinus wojewoda voivode
pallex konkubina concubine
panifex piekarz baker
pannarius sukiennik clothier
pannicida krawiec sukienny dress tailor, clothier(?)
pannisor postrzygacz sukna clipper of wollen cloth
pantopola kupiec merchant
papyrifex papiernik papermaker
parchanista barchannik fustian maker
parentes rodzice parents
parochia parafia parish
parochus proboszcz rector, pastor, parson
passamentarius pasamonik, szmuklerz haberdasher
pastellator wytwórca patelni, panwisarz frying pan maker
pastor pasterz, proboszcz parson, priest, rector, pastor
pater ojciec father
pater adoptivus teść father-in-law
pater antiquus dziadek grandfather
patrini rodzice chrzestni godparents
patrua stryjenka aunt
patruelis frater brat stryjeczny cousin
patruelis germana soror siostra rodzono-stryjeczna cousin
patruelis germanus frater brat rodzono-stryjeczny (syn rodzonego stryja) cousin
patruelis soror siostra stryjeczna cousin (german) (f)
patruus stryj paternal uncle
patruus germanus stryj rodzony, brat ojca paternal uncle, father's brother
patruus magnus brat dziadka grandfather's brother
patruus major brat pradziadka great grandfather's brother
Paulus Paweł Paul
pauper biedak poor person, poor beggar, wreth
pectinator gręplarz carder
pedagogus nauczyciel teacher,schoolmaster
pellifactor kuśnierz furrier
pellifex kuśnierz furrier
pellio kuśnierz furrier
pelviarius miednicznik, kotlarz washbowl maker, coopersmith, 
pelvifex miednicznik, kotlarz washbowl maker, coopersmith, 
penesticus handlarz starzyzna junkdealer, oldclothesman
penfex snycerz wood-carver
pennarum structor wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór winged armor and ornamental feathers maker, producer
pennifex wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór winged armor and ornamental feathers maker, producer
per matrimonium subsequens legitimatus uznany za prawe dziecko przez późniejsze małżeństwo rodziców acknowledge one's child as legitimate after marriage of child's parents
perator kuśnierz, miechownik furrier, sack (bag) maker
perfidus przewrotny - Żyd perfidious - Jew, Hebrew
pergamenarius wytwórca pergaminu, pergaminnik parchment, vellum maker
Petrus Piotr Peter
pharetrator wytwórca kołczanów i sajdaków quiver producer, manufacturer, maker
pharmacopola aptekarz pharmacist, apothecary, druggist
pictaciarius łatacz patcher, cobbler
pictor malarz painter
pictor parietura malarz pokojowy house painter, painter of interriors
pilearius kapelusznik, czapnik hatter, capmaker
pileator kapelusznik, czapnik hatter, capmaker
pileo kapelusznik, czapnik hatter, capmaker
pincerna cześnik, podczaszy butler,cupbearer
pinsor śrutownik roughgrinder, shotmaker
pirarius kaletnik pursemaker
piscator rybak fisherman, angler
pislor piekarz baker
pistrinus młynarz miller
pixidarius puszkarz gunsmith, cannoneer, gunner
plastes rzeźbiarz, snycerz sculptor, carver
plaustrarius kołodziej, stelmach wheeler, cartwright, carriage builder
plebanus proboszcz rector, pastor, parson
plumbarius konwisarz pewterer, pewter maker
pocillator cześnik, podczaszy butler,cupbearer
polentarius słodownik, krupiarz maltster, peeled barley maker
polio płatnerz, zbrojownik armorer
politor szlifierz grinder
pollinctor właściciel zakładu pogrzebowego funeral home owner
pomarius handlarz owoców fruiterer
pontifex biskup bishop
popinarius kucharz cook
popinator kucharz cook
possessor dziedzic, dzierżawca squire, tenant
posteri potomkowie descendant, offspring, progeny
posthumus pogrobowiec posthumous child
praeceptor scholae kierownik szkoły principal, headmaster
praeco woźny sądowy court usher
praefectus zarządca, zwierzchnik manager, administrator, governor, prinicapl head
praefectus cohortis kapitan captain
praefectus culinae kuchmistrz head cook
praefectus pontium mostowniczy bridge supervisor, inspector
praefectus salinarum żupnik salt mine owner
praefectus stabuli koniuszy equerr, Master of the Horse
praepositus prepozyt - przewodniczący kapituły katedralnej, proboszcz kolegiaty, zastępca opata lub przeora w niektórych zakonach provost - leader of cathedral's chapter, parish-priest of collegiate church, deputy-abbot or deputy-prior in some orders
praetor wójt miejski mayor, head of the the town
praxator piwowar brewer
primas prymas primate
princeps książę prince
princeps archiepiscoporum prymas primate
princeps militum hetman hetman
privigna pasierbica stepdaughter
privignus pasierb stepson
proamita siostra pradziadka great grandmother's sister, great-grandaunt
proavia prababka great grandmother
proavunculus brat prababki great grandmother's brother
proavus pradziad great grandfather
procarius świniopas swineherd
proconsul burmistrz mayor
procurator zastępca administrator, deputy, substitute, locum tenens, superior, attorney,prosecutor
professor nauczyciel teacher,schoolmaster
progener mąż wnuczki granddaughter's husband, grand son-in-law(?)
progenetrix matka rodu matriarch
progenitor protoplasta, ojciec rodu forefather, ancestor, progenitor 
proles potomstwo, dzieci progeniture, issue, offspring
promatertera siostra prababki great grandmother's sister, great-grandaunt
promocondus piwniczy, szafarz cellarer, steward, dispenser
promus kuchmistrz, klucznik head cook, chef, hosekeeper, butler, steward
pronepos prawnuk great grandson
proneptis prawnuczka great granddaughter
pronurus żona wnuka grandson's wife
propatruus brat pradziadka great grandfather's brother
propinquus krewny relative
propola handlarz shopkeeper, tradesman, dealer
proreta dowódca statku boat's commander
prosocer dziadek męża lub żony husband's or wife's grandfather
prosocrus babka męża lub żony husband's grandmother, wife's grandmother
providus opatrzony - ubogi rzemieślnik provident - poor craftsman
provincia prowincja province
provisor puerorum opiekun dzieci child's protector, foster father
provisus zaopatrzony sakramentami (zmarły) deceased, dead blessed with last sacraments
proxeneta pośrednik handlowy agent, broker, middleman
puella dziewczynka girl
puer chłopiec boy
puer exercitus ciura, luzak camp follower, cavalry officer's batman, blackguard
pueri dzieci children
pupillus sierota bez matki orphan without mother
pyrarius prochownik gun-powder maker

Q

quasimatrimonium małżeństwo ze ślubem czystości marriage with the vow or pledge of purity
quondam zmarły, niegdyś dead, deceased, late, formerly, at one time

R

radix pochodzenie, ród origin, descent, flock, family
ratiocenatis rachmistrz accountant, calculator
reddituarius dzierżawca tenant, leaseholder 
redemptor handlarz shopkeeper, tradesman, dealer
referendarius referendarz first-grade official, referendary
reflektor druciarz tinker
regens regent regent
regimentarius regimentarz deputy hetman
Regina Regina Regina, Regine
registrator regestrant registrar, clerk, recorder, recordkeeper
regnum królestwo kingdom
relicta wdowa widow
relictus wdowiec widower
religio aut alia innego wyznania (nie katolik) different(another) persuation, denomination
religio catholica wyznanie rzymskokatolickie Roman Catholic persuasion
renatus ochrzczony baptized
repudium rozwiązanie (małżeństwa) dissolution (of marriage)
requiescat in pace, R.l.P. niech spoczywa w pokoju requiescat in pace, R.l.P., lay to rest
restiarius. restio wytwórca lin okrętowych, powrożnik rope-maker
restitutio naturalium uznanie nieślubnego dziecka naturalization, acknowledge one's illegitimate child
revenditor librorum księgarz bookseller
reverendissimus przewielebny - biskup ordynariusz very reverend - ordinary bishop
reverendus wielebny - opat, biskup sufragan, prałat reverend - abbot, bishop suffragan, monsignor, prelate
rhedarius stelmach, kołodziej carriage builder,cartwright, wheelwright
ribaldus rybałt, organista, bakałarz minstrel, organist, bachelor,
Rosalia Rozalia Rosalia, Rosalie
rotifex kołodziej wheeler
rufficerdo czerwonoskórnik, kurdybannik cordovan-maker
rufficerdo czerwonoskórnik, kurdybannik cordovan-maker
ruffifusor ludwisarz bell founder
rurensis rolnik farmer
rusticus rolnik farmer

S

saccarius kuśnierz, miechownik furrier, sack (bag) maker
sacellanus ksiądz, kapłan priest, clergyman
sacerdos ksiądz, kapłan priest, clergyman
safiaticus safiannik saffian maker
saga czarownica witch
sagittarius łucznik, wytwórca strzał archer, bowman, 
salarius warzelnik soli salter
salicida prasoł, solarz salter
salifex handlarz soli salt dealer
salinator handlarz soli, żupnik salt dealer, manager of salt mine
salpista trębacz trumpeter, bugler
salsamentarius śledziarz, solarz herring, bloater dealer
samiator szlifierz grinder
sartor krawiec tailor
sator siewca sower
scabinus ławnik assessor, town councilor
scandularius gonciarz shingler
sclopetarius strzelec shooter
scoparius zamiatacz ulic street-sweeper
scortatio cudzołóstwo adultery
scriba pisarz writer, copyist, clerk
scriniarius boazernik, stolarz, archiwista, pieczętarz paneling maker, wainscot maker, carpenter, archivist, seal engraver
scrutarius handlarz starzyzną junkdealer, oldclothesman
sculptor snycerz wood-carver
scultetus sołtys, wójt head of a hamlet, village administrator, chief officer of a group of villages, head of a village
Sebastianus Sebastian Sebastian
secretarius sekretarz secretary
sector górnik solny salt miner
secundo voto po raz drugi żonaty, zamężna married for a second time 
sellarius siodlarz saddler
sellator siodlarz saddler
semi-cmetho półkmieć - gospodarz na połowie łana halfpeasant - farmer on a half of łan (łan = 7 1/2 - 69 1/5 acress - according to the historical period and the region of Poland)
senator senator senator
senectus starość old age
senex starzec old man, old fellow
separatio a toro et mensa separacja od łoża i stołu separation from bed and board
separatio quoad torum et mensam separacja od łoża i stołu separation from bed and board
September wrzesień September
sepulcrum grób grave
sepultura pogrzeb funeral, burial
sepultus pogrzebany, pochowany buried
serator ślusarz locksmith
sericarius wytwórca jedwabiu silk producer, manufacturer
serifaber ślusarz locksmith
seritex wytwórca jedwabiu silk producer, manufacturer
serrarius tracz sawyer
serrator tracz sawyer
servus sługa servant
Sigismund Zygmunt Sigismund, Ziggi
signifer chorąży cornet, chief warrant officer
silicarius brukarz paver, pavior
silvanus leśniczy forester
similarius piekarz białego chleba white bread baker
Simon Szymon Simon, Simeon
simulator fałszerz, partacz, kopista falsifier (coiner), bungler, copyist
socer teść father-in-law
socrus teściowa mother-in-law
Sophia Zofia Sophia, Sophie
soror siostra sister
sororarius maż siostry brother in-law, sister's husband
sororina siostrzenica niece
sororinus siostrzeniec nephew
sororius maż siostry brother in-law, sister's husband
speciarius kramarz korzenny merchant, grocer
spectabilis godny - zamożny patrycjusz dużego miasta worthy (wealthy patrician from big town)
speculator stróż, wartownik guard, sentry
sponsa narzeczona, żona fiancée, wife
sponsor fidei ojciec chrzestny godfather
sponsus narzeczony, maż fiancé, husband
sportularius koszykarz basket maker
spurius z nieznanego ojca from uknown father
stametor kamieniarz mason
Stanislaus Stanisław Stanislaus, Stanislas
stannarius konwisarz, kotlarz pewter maker, boiler-maker, boiler-smith
staterarius karetnik, powoźnik coachbuilder, carter
stationarius kramarz huckster
statuarius rzeźbiarz sculptor
stemma wywód przodków, rodowód genealogy, origin, pedigree
Stephanus Stefan, Szczepan Stephen
stipus żebrak beggar
stratarius siodlarz saddler
structor murarz bricklayer
stuprum violenlium gwałt rape, violation,outrage
subcamerarius podkomorzy chamberlain
subdapifer podstoli assistant master of the pantry, Lord High Steward
subjudex podsędek deputy judge
subpraefectus stabuli podkoniuszy deputy equerry, deputy Master of the Horse
subsigniler podchorąży Officer Cadet
subulcus świniopas swineherd
sufferator kowal podkuwacz blacksmith, farrier(br.)
supplicant biedak poor person, poor beggar, wretch
supremus dux exercituum hetman wielki commander-in-chief of the Polish Army
susceptor ojciec chrzestny godfather
susceptrix matka chrzestna godmother
sutor szewc shoemaker, bootmaker

T

tabellarius posłaniec, listonosz messenger, commissionaire, postman
tabellio posłaniec, listonosz messenger, commissionaire, postman
tabelnarius karczmarz innkeeper, publican
tabernalis arrendalor arendarz karczmy lease-holder of inn
talemetarius piekarz baker
tector tynkarz plasterer
telonarius celnik customs officer
teloneator celnik customs officer
tenutarius dzierżawca tenant, leaseholder
testimonium metryka, świadectwo certificate
testimonium copulationis metryka (świadectwo) ślubu marriage certificate, licence
testimonium ortis et baptismi metryka (świadectwo) urodzenia i chrztu birth and baptismal certificate
testis, testes świadek, świadkowie witness
textor tkacz, sukiennik weaver, clothier, draper
thesaurarius skarbnik, podskarbi treasurer
Thimotheus Tymoteusz Timothy
Thomas Tomasz Thomas, Tom
tibialius pończosznik hosier
tinctor farbiarz dyer
tivunus ciwun,włodarz bailiff
tomeator tokarz turner, lathe operator
tomio tokarz turner, lathe operator
tonsor fryzjer hairdresser
torifex płatnerz armorer
tormentarius ludwisarz bell founder
tornator tokarz turner, lathe operator
tribunus wojski an officer whose duty was to maintain order in province while the nobility were engaged in military expedition abroad, chief of national guard
trigemini trojaczki triplets
tritor młocarz thresher
tumulatus pogrzebany buried
tumulus grób grave
tunnarius bednarz cooper
tutor opiekun foster parent,legal guardian
tyropola handlarz sera cheese dealer

U

ultimus familiae ostatni z rodziny last of the family line
unguentarius perfumiarz, wytwórca maści perfumer, ointment maker
urinator nurek diver
urnarius zdun stove fitter, potter, tile-stove setter
urnilor garbarz tanner
Ursula Urszula Ursula
usor konwisarz, odlewnik pewter maker, caster
usor tormentorurn ludwisarz bell founder
usurarius lichwiarz usurer
uterina przyrodnia, z innego ojca half-sister (descending from another father), stepsister
uterinus przyrodni, z innego ojca half-brother (descending from another father), stepbrother
uxor żona wife
uxor gratuita konkubina concubine
uxoratus żonaty married

V

vadius poręczyciel guarantee, guarantor
Valentinus Walenty Valentine
valvarius klucznik, szafarz husekeeper, butler, steward, dispenser
vecesgerens namiestnik governor-general, 
vector woźnica carter, coachman
venator myśliwy, łowczy hunter
venator aulicus łowczy nadworny Master of the Royal Hunt
Venceslaus Wacław Waclaw
venditor kupiec merchant, tradesman
venerabilis dostojny - członek kapituły, kanonik, proboszcz dignified (member of the chapter, canon, parish-priest)
vestiarius krawiec tailor
vestiplica praczka laundress, washerwoman
vetcrinarius weterynarz veterinary (surgeon), vet 
vexillifex chorąży chief warrant officer
vicarius namiestnik governor-general
vicarius vexilliferi podchorąży Officer Cadet
vice-cancellarius podkanclerzy deputy chancellor of the Treasury, vice-chancellor
vice-capitaneus podstarości deputy subperfect, deputy head of a county
vice-palatinus podwojewodzi vice-voivode
Victoria Wiktoria Victoria, Vicky
vidua wdowa widow
viduus wdowiec widower
viego bednarz cooper
vietor bednarz cooper
vigilarius strażnik, stróż guard, custodian, keeper
Vilhelmus Wilhelm William (Bill)
villa wieś village
Vincentius Wincenty Vincent
vinctor bednarz cooper
vinitor winogrodnik vine hortculturist
vinopola winiarz wine-maker, wine-merchant
vir consularis rajca councilor
vir egregius mąż znamienity - uczony, lekarz, filozof illustrious man, notable - scholar, scientist, doctor, philosopher
vir excellens mąż znamienity - uczony, lekarz, filozof illustrious man, notable - scholar, scientist, doctor, philosopher
virgo dziewica, panna virgin, maid, young lady
virgulator miotlarz, szczotkarz broom-maker, brush maker
viricus ojczym stepfather
vitreator szklarz, hutnik szkła glassman, glazier, glassworker
vitriarius szklarz, hutnik szkła glassman, glazier, glassworker
vlodarius włodarz steward, bailiff
vulgo quaesitus dziecko nieślubne illegitimate child

X

xylocopus cieśla carpenter

Y

yespillo grabarz grave digger

Z

zonarius paśnik belt maker
zuparius żupnik salt mine owner
zythopepta piwowar brewer
zytopoeus piwowar brewer


© Jolanta Skalska, Jacek Cieczkiewicz.: Powrót do działu Słownik łac-ang-pol (dział ukryty) :: Powrót do spisu działów :.