Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Małopolsce
Sławomir Dąbrowski


Cmentarze wojenne

Imię i nazwisko szefa projektu

Sławomir Dąbrowski

Tytuł projektu

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Małopolsce.

Cel projektu

Zinwentaryzowanie cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej występujących na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Przygotowanie w formie elektronicznej spisów poległych.

Zadania do wykonania

  1. Przygotowanie założeń projektu.
  2. Podział zadania na etapy.
  3. Pozyskanie pomocy ze strony moich przyjaciół z Krynicy - Zdrój i Nowego Sącza.
  4. Pozyskanie środków niezbędnych na realizacje prac.
  5. Prace terenowe - inwentaryzacja cmentarzy.
  6. Wykonanie materiałów ikonograficznych, mapki, plany, szkice, zdjęcia cyfrowe.
  7. Zindeksowanie zbiorów w progamie komputerowym.
  8. Publikowanie zgromadzonych danych w bazie PTG.

Oczekiwania wobec osób chcących przystąpić do realizacji projektu

Projekt ograniczony jest terenm prac tj. będzie prowadzony na ternach, gdzie znajdują się cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej np. przy trasie z Tarnowa do Grybowa (około dwudzistu cmentarzy), przy trasie z Tarnowa do Nowego Sącza (około dwudzistu cmnetarzy), wzdłuż wschodniej części Głównego Szlaku Beskidzkiego z Krynicy do Komańczy (około dwudziestu cmentarzy). Projekt nie wymaga wiedzy ani historycznej, ani tym bardziej gnenealogicznej, jest to czysta forma pracy inwentaryzacyjnej. Przy okazji jednak daje możliwości poznawcze, zwiedzenia Beskdów Sądeckiego i  Niskiego oraz Pogorza. Jest zatem połączeniem pożytecznej pracy z miłym wypoczynkiem. Stworzy jednak dużą bazę danych obywateli byłych Austro - Węgier i Cesarstwa Rosyjskiego, na tych terenach przecież w obu armiach w 1914 i 1915 roku walczyli między innymi Czesi, Niemcy (Austryjacy), Polacy, Rosjanie, Słowacy, Węgrzy, Żydzi

Oczekiwania wsparcia specjalistów z PTG (IT, finanse, inne)

Trudno mi na tym etapie na razie sprecyzować, jakie są moje oczekiwania ze strony PTG. Myślę, że wystarczą mi na razie jakieś podpowiedzi, pomysły i rady, a reszta itak wyjdzie, jak to się mówi w "praniu". Przy realizacji liczę przede wszystkim na pomoc ze strony sporej grupy moich przyjaciółz Krynicy i Sącza.

 2004 ©  Genealogia Polska
https://www.genpol.com/