Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla
Aneta Kaczmarek


Nazwisko Imiona Lata życia Nota biograficzna (skrót)
Abramowski Ryszard Herman 1862-po 1930 ksiądz ew., tłumacz, redaktor i wydawca polski
Adamkiewicz Albert 1850-1921 profesor medycyny
Adersbach Fryderyk 1587-1655 podpułkownik w służbie polskiej
Affaita (Affayta) Karol zm. 1692 kanonik gnieźnieński, kantor warmiński
Ageison Gorgonius 1604-1655 jezuita, pedagog
Ahorn Andrzej 1703-1772 malarz, matematyk, budowniczy
Akord Cyriak 1827-1881 inżynier, działacz niepodległościowy
Albrecht Fryderyk Hohenzollern 1553-1618 książę pruski
Albrecht I Hohenzollern 1490-1568 margrabia brandenburski, książę pruski
Aleksjusz (Alexius) Jan Wilhelm 1735-1805 ksiądz ewangelicki
Aleksy (Alexy) Juliusz Jakub 1864-po 1909 ks. ew., redaktor
Alex Wojciech 1794-1870 ksiądz, pedagog
Allery Jan zm. 1939 nauczyciel
Alshut Jakub Franciszek zm. 1721 ks. kat., uczony i kaznodzieja
Altmann Karol Fryderyk Wilhelm 1824-1889 dr teologii ew., kaznodzieja, wydawca, bibliofil
Anders Jan Fryderyk 1808-1876 ks. ew., autor podręczników szkolnych
André Maria XX wiek działaczka polska na Warmii
Andryson Maksymilian 1855-1884 bibliotekarz, działacz
Appel Franciszek zm. 1690 kanonik gnieźnieński i warmiński
Arciszewski Samuel zm. po 1684 arianin polski, kaznodzieja, poeta i pisarz
Arendt Antoni 1804-1886 ks. kat., pedagog, autor podręczników szkolnych
Arent (Arendt) Tobiasz 1646-1724 jezuita, dr teologii, pedagog, pisarz
Arnold Jan Gotfryd 1703-1747 lekarz
Arnoldt Daniel Henryk 1706-1775 dr teologii ew., pedagog, ks. ew.
Augezdecky (Augezdecki, Aujezdecky) Aleksander zm. 1577 drukarz polsko-czeski
Baczewska Łucja ur. 1891 działaczka warmińska
Baczewski Jan 1890-1958 działacz polski
Baczewski Paweł ur. 1895 działacz plebiscytowy
Baczyński Teofil zm. 1886 misjonarz jezuicki
Badura Jerzy 1845-1911 ks. ew., działacz niepodległościowy
Bahrke (Barke) Hugo 1876-ok. 1940 dziennikarz, działacz mazurski
Bahrke (Barke) Karol 1868-ok. 1935 redaktor i działacz mazurski
Balicki (Balitzki) Wincenty 1798-po 1850 ks. kat., kaznodzieja ew.
Banachiewicz Tadeusz 1882-1954 astronom, matematyk, profesor UJ
Barabasz Bernard 1889-1961 działacz warmiński
Barcz Franciszek 1892-ok. 1943 działacz polski na Warmii i Powiślu
Barcz Reinhold 1884-ok. 1942 redaktor i działacz mazurski
Barczewski Alfons ur. 1910 nauczyciel, adwokat
Barczewski Alojzy ur. 1898 działacz warmiński, nauczyciel
Barczewski Jakub XIX-XX wiek działacz warmiński, rolnik
Barczewski Jakub zm. 1677 ksiądz katolicki
Barczewski Jan 1860-po 1925 działacz warmiński
Barczewski Paweł zm. 1852 ksiądz katolicki
Barczewski Walenty 1856-1928 ks.kat., pisarz, historyk, etnograf warmiński
Bartels Jan Fryderyk XVIII wiek drukarz polski w Gdańsku
Bartkowski Jan 1811-1893 powstaniec 1830 r.
Bartnicki Franciszek ur. 1708 jezuita, pedagog
Bartsch Jakub zm.ok. 1632 burmistrz Braniewa
Bartsch (Barscius, Bartcz, Barszcz) Fryderyk 1549-1609 jezuita, dr teologii, pedagog, pisarz, kapelan wojskowy
Bartsch (Barszcz) Jerzy 1677-1743 kaznodzieja jezuicki i pisarz
Bartsch (Barszcz) Jerzy Henryk zm. 1718 ? generał polski
Barwkovius (Barfckovius, Barfckov) Jan zm. 1738 wydawca i pisarz polsko-ew.
Basius Andrzej zm. 1665 kanonik warmiński, sekretarz królewski
Bastkowski Jan Kazimierz 1732-1804 ks.katolicki
Batory Andrzej 1563-1599 biskup warmiński, kardynał, bratanek króla polskiego
Bauer Jan 1904-1940 nauczyciel, działacz oświatowy
Baumann Albert XIX wiek księgarz i drukarz w Kwidzynie
Bażyński Aleksander XV wiek szlachcic pruski
Bażyński Franciszek 1801-1876 ksiądz, działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Bażyński Jan (młodszy) zm. 1548 podkomorzy malborski
Bażyński Jan zm. 1480 kasztelan elbląski
Bażyński Jerzy 1469-1546 wojewoda malborski
Bażyński Mikołaj zm. 1503 wojewoda malborski, kasztelan gdański
Bażyński Ścibor zm. 1480 starosta generalny Prus
Bażyński (von Baysen) Gabriel zm.ok. 1475 wojewoda chełmiński
Bażyński (von Baysen) Jan ok. 1390-1459 szlachcic pruski
Bąbek Józef zm. 1740 jezuita, pedagog
Bądzio Jan 2 poł. XIX w. bibliofil, ludowy poeta mazurski
Bąkowski Franciszek zm. 1944 inż., wykładowca na Politechnice Warszawskiej
Bąkowski Jan Nepomucen ur. 1742 jezuita, pedagog
Beaupré Antoni 1863-1937 dr praw, literat, publicysta, działacz społeczny
Becker Daniel 1594-1633 lekarz, prof. uniwersytetu w Królewcu
Becker Karol 1863-po 1933 chłop mazurski, zbieracz pieśni ludowych
Bederski Antoni 1848-1930 dziennikarz, bibliotekarz
Behnke Jan 1739-1791 ks.ew., pisarz
Behr Dawid 1709-1771 ks.ew., tłumacz
Beissert Ernest 1877-1932 prof.seminarium nauczycielskiego w Ełku, poeta
Belakowicz Bolesław ur. 1854 ziemianin, działacz polski
Belau Franciszek zm. 1939 działacz społeczny, por. WP
Bellardi (Belardi, Balarelli) Teodor ok. 1830-1864 powstaniec 1863r.
Bem Brunon 1898-1956 nauczyciel, działacz plebiscytowy
Bem Franciszek ur. 1897 działacz ludowy
Bem Jakub ur. 1866 działacz oświatowy na Warmii
Benduhn Mateusz ok. 1712-ok. 1765 ksiądz katolicki
Bendziułła (Bendzulla) Gotfryd 1817-po 1884 poeta mazurski, bibliotekarz
Benick Jerzy zm. 1647 jezuita
Benke Jan ur. ok. 1882 działacz polski na Pomorzu i Warmii
Berendt Jerzy 1734-1805 biskup nominat sufragan mohylowski, dr teologii
Berens (Berents) Jan XVII wiek generał w służbie polskiej
Berent Jakub XVII wiek jezuita
Berent Szymon 1585-1649 dr filozofii, jezuita, kaznodzieja, pisarz, muzyk
Bergen Rotger 1603-1661 poeta panegiryczny
Bernacki ? XVIII wiek konfederat barski
Białecki Wojciech zm. 1726 kantor przy polskim kościele ew. w Królewcu
Białkowski Florian 1677-1723 kanonik warmiński
Biedermann Marcin 1864-1915 bankier, działacz niepodległościowy
Biedrawa Józef 1878-1944 pedagog, działacz oświatowy i społeczny
Biegała Jan XIX-XX wiek ludowy działacz warmiński
Biegański Stanisław Michał zm. 1763 wikariusz generalny, prepozyt kapituły katedralnej warmińskiej
Bieliński Franciszek zm. 1685 polityk, wojewoda malborski
Biliński Wojciech XVII wiek kanonik płocki i warmiński
Bilitewski Robert 1859-1935 ks.kat., dr teologii, działacz społeczny
Billewicz (Bielewicz, Bilewicz) h. Mogiła Jan XVI wiek namiestnik żmudzki
Bina Jan zm. podczas II wojny światowej nauczyciel
Bischoff Wojciech zm. 1529 kanonik warmiński, dr praw
Biskupski h. Niesioba Piotr Wierzbięta zm. 1620 kanonik gnieźnieński, warmiński, kruszwicki, kaznodzieja i pisarz
Blank Jan Antoni 1785-1844 artysta malarz, prof. UW
Blockhagen Walenty 1809-1873 ks.kat., działacz polityczny
Błaszkowski Jan XVII wiek jezuita, pedagog
Błociszewski Kazimierz XIX wiek działacz niepodległościowy
Błoński Wawrzyniec Fr. zm. 1699 kanonik warmiński
Bobola Andrzej św. 1591-1657 jezuita
Bocchorn (Bochhorn) Paweł 1639-1721 jezuita, misjonarz w Prusach
Bocheński Jan Ignacy 1755-1812 ks.kat., działacz oświatowy
Bodniak Stanisław 1897-1952 wybitny znawca zagadnień morskich, prof.. Uniw. Pozn., dyrektor biblioteki Kórnickiej
Boehm (Bem, Böhm) Stefan 1741-1813 lekarz
Boehm (Böhm, Böhme, Bem) Marcin 1659-1715 nauczyciel, historyk, poeta łaciński
Boenigk Franciszek 1888-1925 działacz oświatowy
Boenigk Jan ur. 1903 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Boguń Samuel XIX-XX wiek poeta i gawędziarz mazurski
Bogusz Tomasz 1723-1783 jezuita, filozof i pedagog
Bojanowski Stanisław 1507-1555 sekretarz Zygmunta Augusta, agent dyplomatyczny księcia pruskiego Albrechta
Bojer (Boyer, Boierus) Wawrzyniec 1563-1619 Szwed, jezuicki poeta laureatus, pedagog
Borast (Borasti) Grzegorz XVII wiek bibliotekarz, kapelan króla Zygmunta III
Boretius (Borecki) Maciej Ernest 1649-1738 lekarz i przyrodnik mazurski
Borkowski Józef ur. 1900 działacz na Powiślu
Borkowski Justyn 1843-1904 artysta malarz
Borkowski Karol Ferdynand 1792-po 1854 ksiądz ewangelicki
Borowski Franciszek 1712-ok. 1790 pisarz jezuicki, kaznodzieja
Borowski Jan XIX wiek pisarz ludowy na Pomorzu
Borzechowski Józef 1848-1910 ludowy artysta rzeźbiarz
Borzymowski Jan 1762-1835 prałat i kanonik chełmiński, kaznodzieja
Brackwagen Michał zm. 1524 mieszczanin elbląski, mąż zaufania króla polskiego
Brandenburg Konstanty 1818-po 1863 pedagog
Braun Dawid 1664-1737 historyk, numizmatyk, bibliofil, burgrabia malborski
Braun Jan XIX wiek pedagog
Braun Jan Michał 1677-1738 kapelan bpa A. Załuskiego
Braun Szymon Jakub ok. 1630-1681 ksiądz katolicki
Brejski Jan 1863-1934 dziennikarz, wybitny działacz narodowy na Pomorzu, redaktor, wydawca, poseł do parlamentu niemieckiego, wojewoda pomorski
Bretkun (Bretkunas, Bretkius) ? XVI-XVII wiek pisarz litewski
Bretter Jan XVI wiek introligator i księgarz
Breza Wojciech Konstanty zm. 1698 wojewoda poznański, przywódca szlachty wielkopolskiej
Brictius (Brix, Briccius, Brykcjusz) Jan 1654-1710 dr teologii, pisarz i pedagog jezuicki
Brictus Marcin 1665-1727 wybitny pedagog jezuicki, kaznodzieja i biblista
Broda Franciszek ur. 1915 nauczyciel szkół polskich w Niemczech
Brojes Gottlib XIX wiek powstaniec 1863r.
Bronikowski Prosper ur. 1805 specjalista w zakresie ubezpieczeń
Brose Franciszek ur. 1897 działacz plebiscytowy
Brückner Aleksander ur. 1895 polonista szkół średnich
Brueckmann Szymon Fryderyk XVIII wiek mincerz toruński
Brunau (Brunow, Brunaw) Andrzej zm. ok. 1457 burmistrz Królewca
Brunow Emil ur. 1887 działacz ludowy na Powiślu
Brylowski (Brillowski) Antoni ur. 1799 dr filozofii, nauczyciel
Brzeski Alojzy ur. 1904 nauczyciel
Brzeszczyńki Jan 1873-1946 nauczyciel, działacz oświatowy
Brzeszczyńska-Gransicka Jadwiga ur. 1905 nauczycielka
Brzozowski Tadeusz 1749-1820 generał jezuitów, pedagog, filozof, pisarz
Buchholz (pseud. Warmiak) Eugeniusz 1865-1928 dziennikarz, literat, wydawca, księgarz
Buchowski h. Sas Andrzej Stanisław zm. 1709 prof. Uniwersytetu Krakowskiego
Bukowska  Gertruda ur. 1903 działaczka na Powiślu
Bukowski Maksymilian 1871-1940 działacz społeczny i oświatowy
Burchert Andrzej 1680-1737 kanonik warmiński
Burgund Korneliusz zm. 1825 pedagog, lazarysta
Bursche Juliusz 1862-1942 biskup kościoła ew.-augsb.w Polsce
Burski Jerzy XX wiek działacz oświatowy i polityczny
Burszowic (Burszewic) Maciej zm. 1653 profesor Uniwersytetu Krakowskiego
Buszczyński Józef 1823-1887 drukarz i wydawca toruński
Bużeński Stanisław zm. 1692 kanonik gnieźnieński i krakowski, dziekan i oficjał warmiński, dr praw, historyk
Bychowiec Józef Władysław 1778-1845 literat, filozof i oficer polski
Bythner Samuel zm. 1710 wybitny duchowny Jednoty Reformowanej na Litwie
Cabrit (Kabrit, Kabrytt) Fryderyk 1745-1801 bankier warszawski
Calovius Abraham 1612-1686 dr teologii, matematyk
Camillus ? XVI wiek włoski architekt
Cegenberg Krzysztof zm. po 1472 kanonik warmiński
Cejnowa (Ceynowa, Cenowa) Florian 1817-1881 działacz kaszubski, publicysta, pisarz i etnograf
Certa Józef zm. 1945 działacz ludowy
Chabowski Bronisław zm. 1939 nauczyciel
Chabrowski Franciszek ur.ok. 1897 działacz warmiński
Charczewska Anna 1762-1806 bratanica bpa I.Krasickiego, malarka
Chętnik Adam ur. 1885 dr doc., etnograf, historyk, redaktor i publicysta, działach społeczno-oświatowy, b. poseł na Sejm RP
Chlebowski Stanisław ur.1890 artysta malarz
Chmielewski Piotr XIX-XX wiek redaktor
Chomse Piotr ur. 1889 działacz polityczny
Chotomski Bolesław ur. 1827 kupiec, dostawca broni dla powstańców 1863r.
Chrapicki Jan zm.1525 kanonik warmiński
Chrapicki Mikołaj zm. 1514 biskup chełmiński
Chruszczyński Feliks 1872-1928 działacz społeczno-polityczny
Chudziński Henryk Zygmunt ur. 1892 prawnik, działacz społeczny
Chwałkowski Samuel zm. 1705 w służbie elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, starosta drahimski
Cichowski Jan Nepomucen 1745-1816 kanonik warmiński
Ciechanowska Zofia 1901-1924 działaczka polskiego ruchu młodzieżowego na Powiślu
Ciecierski Faustyn 1760-1832 przeor dominikanów w Wilnie, dr teologii i filizofii
Ciecierski Feliks 1774-1826 prowincjał dominikanów, pedagog, pisarz
Ciecierski Sebastian XVIII-XIX wiek oficer kościuszkowski, sybirak
Cieciszewski Albert XVII wiek jezuita
Cieślak Jan Ignacy ur. 1899 nauczyciel, działacz plebiscytowy
Clage (Clagius, Klage, Klagius) Tomasz 1597-1664 dr filozofii, pedagog, pisarz, rektor szkół jezuickich
Cletz Andrzej zm.1515 kustosz kapituły warmińskiej
Cludius Fryderyk Heimart 1832-po 1901 ksiądz ewangelicki
Cnoeffel Andrzej zm. 1699 lekarz
Concius (Kącki) Andrzej 1628-1682 profesor uniwersytecki, matematyk, przyrodnik
Crebs Andrzej 1580-1623 profesor uniwersytecki w Królewcu
Crell-Spinowski  Samuel 1660-1747 przywódca arian polskich w Prusach Książęcych
Crell-Spinowski (Spinovius) Krzysztof 1622-1680 jeden z przywódców arian polskich
Cretius Jan 1598-1668 pastor ewangelicki na Śląsku
Cretius Jan Gotfryd zm. 1734 pastor ew. i pisarz religijny
Crispin Maciej 1760-1797 pastor ew., nauczyciel
Cymerman Augustyn ur. 1886 ludowy działacz warmiński
Cymerman Krzysztof ok. 1795-1853 powstaniec 1831 r.
Czacharowski Jan ur. 1899 działacz plebiscytowy
Czacki Tadeusz 1765-1813 uczony, wybitny pedagog, historyk, prawnik
Czaplicki Feliks 1844-1906 powstaniec 1863r.
Czarliński Emil 1833-1913 wybitny działacz narodowy na Pomorzu
Czarliński Ignacy ok. 1700-1751 kanonik warmiński
Czarliński Leon 1835-1918 wybitny polityk, prawnik
Czarliński Schedlin Leon 1860-1929 przemysłowiec
Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 książę ordynat sieniawski
Czeczka Andrzej 2 poł. XIX w.-XX w. działacz ludowy na Warmii i Mazurach
Czema Fabian zm. 1636 kasztelan chełmiński
Czema (Zehmen)  Achacy ok. 1485-1565 wojewoda malborski, kasztelan gdański
Czepiel Mikołaj 1453-1518 prof. Akademii Krakowskiej, prałat kapituł, sekretarz królewski, dyplomata i prawnik
Czerlicki Paweł 2 poł. XIX-XX w. właściciel domu i hotelu "Dom Polski" w Olsztynie
Czernik Hieronim XVIII wiek jezuita, rektor kolegium jezuickiego
Czerný (Černý) Jan 1510-1565 wybitny przedstawiciel Jednoty Braci Czeskich
Czervenka (Červenka) Maciej 1521-1569 pisarz, teolog i przywódca Braci Czeskich
Czerwiński Jan 1888-ok. 1944 działacz warmiński
Czerwonka Ulryk z Ledec zm. 1465 czeski przywódca zaciężnych
Czodrowski Józef XIX-XX wiek działacz na Warmii i Mazurach
Czygan August Fryderyk Tymoteusz zm. 1837 pastor ew. i wydawca, obrońca języka polskiego
Czygan August Wilhelm 1823-1874 pastor ew., tłumacz literatury religijnej na język polski
Czyżewski Augustyn 1882-1940 działacz społeczny i oświatowy
Czyżewski Jan zm. 1939 działacz plebiscytowy
Czyżewski Robert ur. 1888 działacz polski na Powiślu
Ćwiczek Maciej XVII wiek malarz i sztycharz
Danielewski Ignacy 1829-1907 drukarz, wydawca, pisarz ludowy, działacz społeczny i narodowy
Dantyszek (von Hofen, Flaschbinder, Dantiscus) Jan 1485-1548 poeta łaciński, dyplomata, humanista i mecenas sztuki, sekretarz królewski, bp warmiński i chełmiński
Daubman Jan zm. 1573 drukarz polski, nakładca i księgarz
Dawid Jan zm. ok. 1940 działacz mazurski
Dąbkowski Konstanty 1880-1925 dziennikarz, działacz socjalistyczny i niepodległościowy
Dąbkowski Walenty 1561-1624 kanonik warmiński
Dąbrowski Michał zm. 1706 kanonik warmiński
Dąbrowski Mikołaj zm. 1482 wojewoda chełmiński
Dąbski Zygmunt zm. 1864 powstaniec 1863r.
Decjusz Jost Ludwik ok. 1485-1545 historyk, ekonomista, dyplomata, sekretarz Zygmunta I, rajca krakowski
Demianowicz Stanisław XVII wiek arianin polski
Demontowicz Stanisław 1823-1876 urzędnik, dostawca broni dla powstańców 1863 r.
Demski Władysław zm. ok. 1940 ks. kat., działacz społeczny i oświatowy
Demut (Demuth) Ludwik Wawrzyniec zm. 1680 kanonik warmiński i oficjał gdański, dr praw
Denhoff Ernest Magnus 1581-1642 gubernator Prus, wojewoda parnawski
Denhoff Gerard 1589-1648 wojewoda pomorski
Derdowski Hieronim 1852-1902 poeta, dziennikarz, działacz kaszubski
Deusterwald Paweł ok. 1470-ok. 1520 ksiądz katolicki
Deyka Marcin XVII wiek lektor języka polskiego
Dietrich Franciszek 1775-1848 kanonik chełmiński, pedagog
Dinder Juliusz 1830-1890 arcybiskup gnieźnieński i poznański
Discordia (Laurentius de Prasnich) Wawrzyniec zm. ok. 1566 kaznodzieja nadworny Zygmunta Augusta, wybitny działacz reformacyjny
Ditki Antoni 1798-1872 ksiądz katolicki, pedagog
Długosz Jan 1415-1480 wybitny historyk polski, dyplomata, arcybiskup-nominat lwowski
Dobrowolski Franciszek 1830-1896 dziennikarz, powstaniec 1863r., redaktor
Dobszewicz Benedykt ur. 1722 jezuita, pedagog
Domisławski Piotr zm. 1654 kanonik, kapelan bpa warmińskiego
Donder Jan XIX-XX wiek ludowy poeta mazurski
Donimirska Maria 1880-1942 działaczka polityczna i oświatowa
Donimirska Wanda ur. 1890 działaczka polityczna i oświatowa
Donimirski Antoni 1846-1912 dr praw, dziennikarz, działacz polityczny, poseł do sejmu pruskiego
Donimirski Brochwicz Edward 1844-1907 działacz społeczny i oświatowy, ziemianin, wydawca
Donimirski Henryk XIX-XX wiek poseł do sejmu niemieckiego, działacz
Donimirski Jan 1795-1868 kanonik chełmiński, pedagog
Donimirski Jan 1847-1929 działacz społeczny i oświatowy
Donimirski Kazimierz 1880-1947 wybitny działacz polityczny, oświatowy i społeczny
Donimirski Teodor 1809-1884 czołowy działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Donimirski Witold 1874-1939 wybitny działacz polityczny, oświatowy i społeczny
Dopatka Jan ur. 1894 poeta mazurski
Dorsz  Michał XIX wiek poeta i bibliofil mazurski
Dorsz  Mikołaj 1901-ok. 1940 działacz polski na Powiślu
Dorsz (Dorsch) Jan 1623-1661 kaznodzieja
Dorsz (Dorsius, Dorsch) Jan zm. 1641 kaznodzieja
Douglas Fryderyk 1886-1928 ppłk dypl.
Drescher Jan Chryzostom zm. 1717 kanonik warmiński
Drews Jan 1646-1710 jezuita, dr teologii i filozofii, pisarz, pedagog
Drews Jan ur. 1740 jezuita
Driest Jan Fryderyk zm. 1766 drukarz
Dromler Paweł Dominik zm. 1758 kanonik warmiński, dr praw
Drozyłowski Stanisław 1737-1806 kapelan i dworzanin bpa I. Krasickiego, znawca sztuki i literatury
Drozyłowski Stanisław Aleksander zm. 1712 kapelan i sekretarz bpa warmińskiego Załuskiego, notariusz apostolski
Drwenski (Drewenzki) Jakub 1756-po 1841 ksiądz ewangelicki
Drzewicki h. Ciołek Maciej 1467-1535 arcybiskup gnieźnieński, kanclerz wielki koronny, humanista, dyplomata i polityk
Drzewiecki Piotr XIX wiek powstaniec 1863r.
Duchna Jan 1701-1773 kaznodzieja polsko-ew., lektor języka polskiego
Dunajski Piotr 1869-ok. 1957 ks. kat., działacz społeczny i oświatowy
Duncker Dietrich zm. 1739 tajny radca i nadsekretarz rejencji pruskiej
Dunin z Prawkowic Piotr 1415?-1484 wojewoda brzesko-kujawski, starosta malborski, dowódca wojskowy
Durink Stanisław XV wiek malarz krakowski
Dykier ? XIX-XX wiek ks. katolicki, działacz plebiscytowy
Dymszewicz Abraham XVII wiek pedagog jezuicki
Działowski Gustaw 1872-1940 ks. dr prałat, działacz polski
Działyński Michał XV-XVI wiek kanonik i sufragan warmiński, sekretarz królewski, bp kamieniecki
Działyński Stanisław zm. 1617 wojewoda chełmiński i malborski, starosta tolkmicki, kasztelan elbląski
Działyński h. Ogończyk Erazm zm. 1573 kanonik warmiński
Działyński h. Ogończyk Mikołaj zm. 1545 wojewoda pomorski, dyplomata i żołnierz
Ebel Jan Wilhelm 1824-1873 kaznodzieja ew. i pedagog
Eberlein Michał 1750-1832 kanonik chełmiński
Eichhorn Antoni 1809-1869 dr, kanonik warmiński, niemiecki historyk
Elert Piotr zm. ok. 1653 członek kapeli królewskiej w Warszawie, muzyk, drukarz, księgarz, introligator
Elżanowski Seweryn 1821-1874 działacz niepodległościowy, spiskowiec, emisariusz
Engell (Engel) Michał XVII-XVIII wiek jezuita, misjonarz
Ernesti Jan 1632-1709 nauczyciel, autor podręczników szkolnych
Ertli (Ertly, Hertli) Jerzy zm.ok. 1692 architekt
Fabricius Jan zm. 1623 drukarz
Fahl Jan Franciszek 1692-1750 dr praw, kanonik warmiński, oficjał gdański i pomorski
Falkenberg Herman XIX-XX wiek wydawca
Fandrey Edmund 1878-1939 działacz plebiscytowy, pracownik konsulatu RP w Królewcu
Fandrey Józef 1847-1928 dr, działacz społeczny
Fantoni Ludwik zm. 1681 kanonik warmiński, prawnik
Fedorowicz Sebastian zm. 1778 kaznodzieja ew., lektor języka polskiego
Feld Wawrzyniec 1796-1882 pedagog, profesor
Ferariusz Albert XX wiek działacz mazurski, partyzant jugosłowiański
Ferber Eberhard zm. 1528 kanonik warmiński
Ferber Jan zm. 1530 kanonik warmiński
Ferber Maurycy 1516-1546 kanonik warmiński
Fiałek Walenty 1852-1932 drukarz, księgarz
Fidler Feliks ur. 1575 poeta, pisarz, sekretarz króla polskiego
Fidora Krzysztof XIX wiek powstaniec polski 1863 r.
Fink ? XVII wiek szlachcic pruski
Firlej Mikołaj zm. 1526 kasztelan krakowski, hetman wielki koronny
Fiszer Jan 1893-ok. 1941 działacz gospodarczy i oświatowy
Fiszer Stanisława ur. 1908 działaczka polska na Powiślu
Fiutak Antoni 1854-przed 1939 kupiec, działacz polski na Warmii
Fiutak Marcin 1905-1948 pedagog, mgr filologii klasycznej
Flakowski Michał ur. 1891 działacz plebiscytowy
Foczki (Fotszki, Fotschki) Marcin 1772-1835 kanonik i oficjał warmiński, dr teologii
Fontini de Petra Jan XVII wiek lekarz nadworny króla duńskiego
Foss Gustaw 1907-1956 filolog-germanista
Fox Józef zm.ok. 1940 działacz warmiński
Fox Michał XVIII wiek ks. kat., bibliotekarz i kapelan bpa I. Krasickeigo
Frenzel Antoni 1790-1873 sufragan warmiński
Freundt Achacy ok. 1480-1533 kanonik warmiński, rektor uniwersytetu we Frankfurcie
Friedwald Michał 1525-1597 prokurator królewski
Friese (Frisius) Kasper XVI-XVII wiek pedagog i humanista
Frisius Filip 1572-1638 jezuita, rektor Akad. Wil.
Fritz Jan Mikołaj 1809-1870 pedagog i dziennikarz niemiecki
Fryka Edmund ur. 1890 działacz społeczny
Gabriel Franciszek zm. 1945 dr medycyny
Gabrylewicz Bernard 2 poł. XIX-XX w. zecer, dziennikarz
Gabrylewicz Brunon zm. przed 1939 działacz polski
Galuszek ? XX wiek nauczyciel
Garosowski Jan XIX wiek powstaniec 1863r.
Gawroński Czesław ur. 1899 działacz plebiscytowy 
Gawroński Jan zm. 1945 działacz polski
Gawrzyjelski Rudolf 1832-1870 ks. kat., redaktor, działacz społeczny
Gąsiorowski Andrzej zm. 1767 kanonik warmiński
Gąsiorowski Antoni 1821-ok. 1869 drukarz, wydawca, tłumacz
Gąsiorowski Józef ur. 1855 dr filologii, działacz społeczny, bibliotekarz
Gąsowski Stanisław ok. 1870-przed 1936 dr, ziemianin, działacz społeczny
Gburkowski ? 2 poł. XIX-XX w. ks. kat., działacz społeczny
Gebel Kazimierz ur. 1896 nauczyciel
Gehrmann Konrad 2 poł. XIX-XX w. działacz plebiscytowy 
Geisler Edward 1854-1933 przemysłowiec, działacz społeczny
Gemballa Fryderyk 2 poł. XIX-XX w. działacz mazurski
Gembicki Piotr 1585-1657 ks., kustosz gnieźnieński, dziekan krakowski i kujawski, bp krakowski, sekretarz królewski, kanclerz
Gengell (Gengel) Jerzy 1657-1727 teolog jezuicki, pisarz i pedagog
Gerigk Franciszek XX wiek nauczyciel, oficer WP
Gerigk Robert zm. 1939 nauczyciel, oficer WP
Geritz Józef Ambroży 1783-1867 biskup warmiński
Gerłowski Ludwik zm. 1717 kanonik warmiński
Gerss Fryderyk Otto 1830-1923 superintendent ew., redaktor, pisarz mazurski
Gerss (Giersz) Marcin 1808-1895 nauczyciel, pisarz, redaktor, bibliofil mazurski
Gesner Kasper zm. 1606 kaznodzieja pol.-ew.
Getzuhn Jan Salomon ur. 1786-po 1849 ks.ew., wydawca
Gębik Władysław ur. 1900 dr, pedagog, literat, publicysta, historyk, etnograf, działacz społeczny i oświatowy
Gęstwicki Feliks Paweł 1884-1935 artysta malarz
Gierick Adam zm. 1632 ks. kat., rektor uniwersytetu w Ingolsztacie
Gierszewski Franciszek ur. 1894 organista, działacz plebiscytowy
Gieryk Teodor 1837-1878 ks. kat., działacz polonii amerykańskiej
Giese Tiedeman Bartłomiej 1480-1550 biskup warmiński, wybitny humanista
Giese Tiedeman 1543-1582 dr praw, dyplomata, sekretarz królów polskich
Girk (Gyrk, Girkius) Jan XVI wiek przywódca sekty Braci Czeskich
Gizewiusz (Gisevius) Gustaw Herman Marcin 1810-1848 kaznodzieja polsko-ew., działacz społeczno-narodowy, etnograf, tłumacz, publicysta i redaktor
Gizewiusz (Gisevius) Marcin ok. 1760-1813 rektor szkoły miejskiej w Piszu
Gizewiusz (Gisevius) Tymoteusz 1756-1817 pastor ewangelicki
Giziński Alojzy zm. 1946 działacz plebiscytowy
Glajcar Jan 1823-1911 rolnik, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim
Glaser Aleksander 1534-1594 kaznodzieja ew. w Gdańsku
Glass Jakub 1864-1942 prawnik, prokurator, docent UW
Glaznocki Andrzej ok. 1611-1668 ksiądz, kantor warmiński
Glemma Tadeusz 1895-1958 ksiądz, historyk, prof. UJ
Gliczner Erazm 1535-1603 pisarz pedagog
Gliczner Mikołaj zm.po 1578 minister luterski
Glimski Karol 1873-1959 działacz mazurski
Glinkiewicz Józef zm. 1905 dziennikarz, literat, działacz na Pomorzu
Gloeh Feliks Teodor 1885-1960 pastor ew., redaktor, działacz społeczny, prefekt szkół średnich
Glossa Marcin ok. 1515-po 1564 działacz reformacyjny
Głodkowski (Glotkovius) h. Przegonia Jakub 1682-1765 kaznodzieja i pisarz ew.
Gnapheus (de Volder) Wilhelm zm.ok. 1568 rektor gimnazjum, filolog, pisarz
Gnatowska Jadwiga XX wiek działaczka harcerska
Goebel (Gobelius) Kasper ok. 1530-po 1605 przedsiębiorca, mincerz gdański
Goetze Ryszard ur. 1902 nauczyciel
Golisz Maksymilian 1906-1943 nauczyciel, działacz polityczny
Gollan Franciszek 1884-1957 ludowy gawędziarz warmiński
Gołębiowski Witold 1885-1931 działacz niepodległościowy i plebiscytowy
Gorzkowski Franciszek ok. 1760-1830 geometra, matematyk, działacz społeczny, republikanin
Gostyński Piotr 1907-1944 działacz wśród polonii w Niemczech
Gościcki Józef ur. 1835 dostawca broni dla powstańców polskich 1863 r.
Gotzheim Walenty 1804-1874 ks. misjonarz na Mazurach
Goyski Marian Kazimierz 1880-1922 bibliotekarz, historyk
Gozimirski Władysław zm. 1800 kanonik warmiński
Góralski Franciszek ur. 1888 rolnik, działacz plebiscytowy
Górnicki  Łukasz 1595-1651 kanonik warmiński, sekretarz królewski
Górnicki  Paweł 1548-1632 kanonik warmiński i wileński
Górski Stanisław XIX-XX wiek dr, działacz niepodległościowy
Górski Stanisław XIX-XX wiek działacz robotniczy na Powiślu
Górzyński Ignacy ur. 1894 działacz niepodległościowy
Grabarz Jan zm. 1916 adwokat, działacz niepodległościowy
Graben (Grabenius) Marek Ludwik 1624-1680 jezuita, kapelan wojskowy
Graben (Grabenius) Wojciech 1623-1693 jezuita, kapelan królewski, prof. greki i hebrajskiego
Grabkowski Feliks ur. 1901 działacz plebiscytowy, pilot
Grabowiecki ? XVIII wiek kompozytor i muzyk
Grabowski Adam Stanisław 1698-1766 biskup, sekretarz królewski, mecenas sztuki i nauki, bibliofil
Grabowski August Maksymilian XIX wiek poeta i prozaik
Grabowski Roman 1882-1940 pedagog, kompozytor i dyrygent
Grabowski Władysław ur. 1894 działacz plebiscytowy
Grabski Leon XIX wiek student polski w Królewcu
Graeber Jan Jakub 1664-1729 polski kaznodzieja ew., wydawca kancjonału
Gransicki Robert 1900-1939 nauczyciel
Grąbczewski Józef Nałęcz 1762-1835 kanonik warmiński, dr teologii
Gregor Marcin 1794-1863 ks. ew., dr, dyrektor seminarium polskiego w Królewcu
Gregorovius Ferdynand 1821-1891 pisarz i historyk niemiecki
Gregorovius  Jan Wiktor zm. ok. 1763 ks. ew., archiprezbiter i rektor szkoły w Ełku
Gregorovius (Grzegorzewski) Jan Samuel 1717-1778 ks. ew., pisarz religijny
Grem Tomasz 1746-1810 ks. kat., działacz oświatowy
Grimsmann Wilhelm Krystian 1883-1940 drukarz, dziennikarz i działacz społeczny
Grochowalski Karol XVIII wiek burgrabia na Warmii i administrator dóbr kapituły warmińskiej
Grochowski Bolesław ur. 1894 działacz plebiscytowy
Grodecki (Grodziecki) z Wyszyny Jan  1525-1574 kanonik warmiński, wybitny prawnik, filolog, biskup ołomuniecki
Grodzki Michał ok. 1682-po 1747 kaznodzieja polsko-ew., pedagog, pisarz
Groeben  Otto 1567-1649 radca i sekretarz cesarstwa, działacz polityczny
Groeben (Gröben)  Jan Fryderyk 1645-1712 generał-lejtnant piechoty i komendant wojsk koronnych cudzoziemskiego autoramentu
Groeben (Gröben) von der Henryk Wilhelm 1657-1729 oficer piechoty koronnej
Gromadecki Wojciech 1906-1949 nauczyciel, działacz oświatowy
Groth Józef 1903-1942 nauczyciel, działacz harcerski
Grotkowski Stefan XV wiek członek Związku Pruskiego
Gruell-Gretz Teodor Franciszek XVIII wiek aptekarz, prezydent m. Lublina
Grunau Szymon zm. ok. 1531 dominikanin, kronikarz
Grunenberg Mateusz ok. 1788-ok. 1850 nauczyciel, autor polskich śpiewników i modlitewników
Gruszczyński Jan 1405-1473 arcybiskup gnieźnieński, kanclerz wielki koronny, wybitny polityk
Grzepski Stanisław 1524-1570 prof. Akademii Krakowskiej, grecysta i popularyzator nauki
Grzeszek Franciszek ur. 1899 działacz plebiscytowy
Grzymała Wojciech Ludwik 1672-1737 kanonik warmiński
Guldeniusz Paweł ur. ok. 1558 autor pierwszego polskiego słownika farmaceutycznego
Gülich Henryk XVII wiek lektor języka polskiego
Günter (Gunter, Ginter) z Dylewa ? zm.po 1449  szlachcic pruski
Gusovius (Guzowiusz, Guzowski) Jan Gotfryd 1735-1785 kaznodzieja polsko-ew., lektor języka polskiego, pisarz
Gwiazda Henryka zm. 1959 wychowawczyni przedszkoli polskich na Powiślu
Habandt Walenty 1898-1939 działacz polityczny i oświatowy
Haberkant Krzysztof 1704-1776 pastor ew., lektor języka polskiego
Hagenau (Hagenow) Szymon ur. przed 1540-zm. po 1578 pedagog, jezuita
Hajkowicz Józef zm. po 1897 urzędnik, księgarz
Hambruch Jan ur. 1882 ludowy działacz warmiński
Hampe Jerzy 1673-1737 pastor ewangelicki
Hanovius Jan XVI wiek kanonik warmiński
Hanowska-Maczugowa Emilia XX wiek ludowa pieśniarka warmińska
Hanowska-Sendrowska Marta ur. 1909 wychowawczyni przedszkoli polskich 
Hanowski Brunon ur. 1891 kowal, działacz plebiscytowy
Hanowski Jan ur. 1873 prałat
Hans Paweł 1903-1939/40 ? nauczyciel
Hans Wiktor ur. 1901 nauczyciel, działacz plebiscytowy
Harich (Harych) Karol Henryk XIX-XX wiek drukarz, wydawca
Hartknoch Krzysztof Jan 1644-1687 historyk i prawnik polski
Hartung Jan Henryk 1699-1756 drukarz, księgarz, wydawca
Hasselberg Augustyn ok. 1880-1945 działacz mazurski
Hatten Andrzej Stanisław 1763-1841 biskup warmiński
Hatten Jan Wojciech zm. 1720 kanonik warmiński
Hedrych Jan 1904-1958 nauczyciel, działacz harcerski
Hedrych-Sendrowska Anna ur. 1903 wychowawczyni przedszkoli polskich 
Heide Jerzy Wojciech 1706-1765 kanonik warmiński, kronikarz
Heidenstein Jan 1552-1600 członek Rady Księstwa Pruskiego
Heidenstein Reinhold 1553-1620 historyk, prawnik i sekretarz królewski
Hein Mateusz zm. 1594 kanonik, kanclerz kapituły warmińskiej
Heinigk Bonawentura zm. 1766 kanonik i kustosz warmiński
Helwing Jerzy Andrzej 1666-1748 pastor, przyrodnik
Henik Maurycy Paweł zm. 1623 podróżnik, humanista, poliglota
Henneberger Kacper 1529-1600 geograf, kartograf, pastor
Hennig Augustyn 2 poł. XIX-XX w. działacz plebiscytowy
Hennig Georg Ernst Sigismund 1749-1809 prof. teologii, wydawca
Henrichson Jan zm. 1706 jezuita, pedagog
Hermann Daniel ok. 1543-1601 poeta łaciński
Hermanowski August ur. 1878 rzeźbiarz ludowy
Herudaj-Myczek Salomea ur. 1913 wychowawczyni przedszkoli polskich 
Herz Władysław 1885-1943 wybitny działacz niepodległościowy
Heyer Fritz 2 poł. XIX-XX w. znawca folkloru mazurskiego, miłośnik literatury polskiej
Heyne C. A. XIX wiek drukarz i wydawca 
Hinc Jan XX wiek nauczyciel
Hindinberg Henryk 1554-1627 ks. kantor warmiński
Hipler Franciszek 1836-1898 kanonik warmiński, historyk, bibliograf, bibliotekarz
Hoch Jan 1871-1956 ludowy działacz warmiński, gawędziarz i pieśniarz
Hoffmann Bogumił 1890-1945 nauczyciel
Hoffmann Jakub Fryderyk 1758-1830 lekarz, przyrodnik, prof. UW
Hoffmann Józef ur. 1875 nauczyciel
Hoffmann Józef 1884-1938 nauczyciel
Hoffmann Ernst Theodor 1776-1822 niemiecki pisarz, kompozytor, malarz
Hohendorf (Hondorff) Jan Krzysztof XVII-XVIII wiek szlachcic warmiński, gen.-major w wojsku polskim
Hohenzollern Józef 1776-1836 biskup warmiński
Hohmann Augustyn 1880-1960 ludowy działacz warmiński
Hojnowius (Hoynovius) Jan Jakub 1652-1698 pastor ew., pisarz polski
Hoppe Jan ok. 1510-1565 pedagog
Hostounsky (Hostowski, Hostownsky, Hostovius, Hostovinus) Baltazar 1534-1600 jezuita, działacz kontrreformacyjny
Hozjusz Jan zm. 1595 starosta Dobrego Miasta
Hozjusz (Hosius) Stanisław 1504-1579 biskup warmiński, kardynał, pisarz, dyplomata
Jabłoński Jan 1848-1922 ks. kat., działacz społeczny
Jacobelli Giovanni Battista 1602-1679 kanonik warmiński, kompozytor, śpiewak
Jacoby Jan 1805-1877 lekarz, niemiecki działacz polityczny
Jaenike Jan Edward 1816-1863 drukarz, księgarz, wydawca
Jagałła ? zm.po 1920  generalny przełożony zakonu zmartwychwstańców w Rzymie
Jagałła Józef ur. 1890 działacz plebiscytowy
Jagielski Józef 1786-1851 kanonik warmiński
Jagiełko-Jaegerthal Jan 1884-1942 wybitny działacz mazurski, kupiec
Jagiełło Gustaw ur. 1898 działacz KPD na Mazurach
Jałowiecki Bohdan 1897-1941 dyplomata
Jan ze Sławek   XV wiek członek Związku Pruskiego
Jancewicz (Jacewicz) Józef 2 poł. XIX-XX w. dziennikarz, powstaniec 1863r.
Jankowski Franciszek 1904-1956 nauczyciel, publicysta
Jankowski Wacław ur. 1899 dziennikarz i działacz oświatowy
Janowicz Jan Stefan zm. 1711 kanonik warmiński
Janta-Połczyńska Anna zm. 1924 ziemianka na Pomorzu, działaczka społeczna
Jaroszewicz Karol 1811-1878 ludowy rzeźbiarz warmiński
Jaroszyk Henryk ur. 1908 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Jaroszyk Kazimierz 1878-1941 redaktor, działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Jarzembek Jan ur. 1884 działacz plebiscytowy
Jasiek Paweł ur. 1908 nauczyciel
Jasiek Piotr ur. 1902 nauczyciel
Jaworski-Sas Julian 1862-1930 poseł do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego
Jedlicki Marian 1899-1954 prof. Uniw. Pozn.
Jedznik Paweł Antoni 1851-1918 biskup sufragan poznański
Jenczio Jan 1797-1884 chłop mazurski, społecznik i bibliofil
Jeziołowicz Bolesław 1900-1939 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
John Fryderyk 1769-1843 rytownik polski
Jordan Józef 1829-1890 ksiądz katolicki
Juchnowicz (Juhnowicz, Jachnowicz, Juhowicz) Jan ok. 1588-1668 jezuicki misjonarz, kaznodzieja, pedagog i filantrop
Judycki Mateusz Jan zm. 1667 dr praw, kanonik warmiński i sekretarz królewski
Jujka Franciszek 1906-1943 nauczyciel, poeta
Kaber Józef 2 poł. XIX-XX w. ludowy działacz warmiński
Kaczmarczyk Franciszek zm. 1943 działacz mazurski
Kaczyński Tomasz ur. 1737 jezuita
Kaiński Marcin 1736-1813 jezuita
Kajka  Michał 1858-1940 ludowy poeta mazurski, publicysta
Kaldenbach (Caldenbach) Krzysztof 1613-1698 poeta
Kale Jan XV wiek rajca braniewski, działacz Związku Pruskiego
Kaliński Jan Stanisław XVII wiek profesor prawa
Kalkstein Albrecht 1592-1667 szlachcic pruski, generał
Kalkstein Jan zm. 1787 kanonik gnieźnieński
Kalkstein-Stoliński Andrzej zm. 1620 szlachcic pruski
Kalkstein-Stoliński Chrystian Ludwik ok. 1630-1672 pułkownik polski
Kalnassy  Joachim 1741-1802 kanonik i kustosz fromborski
Kamieński Lucjan ur. 1885 kompozytor, dr filozofii, muzykolog
Kanitz Eliasz XVI wiek szlachcic pruski
Kant Arno zm. w czasie II wojny światowej nauczyciel, działacz oświatowy
Kanter Daniel Krzysztof 2 poł. XVIII w.-1812 drukarz polski w Kwidzynie
Kanter Jan Jakub 1738-1786 księgarz, drukarz, wydawca
Kapsa Stanisław zm. w czasie II wojny światowej ziemianin, działacz społeczny
Karaś Szczepan zm. 1905 dziennikarz, działacz społeczny
Karczewski Aleksander ur. 1847 powstaniec 1863r.
Karczewski Stanisław 1891-1946 działacz plebiscytowy
Karkettel Krzysztof Henryk 1702-1751 pastor ew.-reform.
Karolewski Franciszek Edward 2 poł. XIX-XX w. działacz niepodległościowy
Karwacki Maciej 1686-1756 jezuita, profesor jęz. greckiego i hebrajskiego
Kasprowicz Jan 1860-1926 wybitny poeta, tłumacz, historyk literatury
Kattenbringk Franciszek ur. 1738 pedagog jezuicki
Kattenbringk (Katenbring) Jan Nepomucen Augustyn 1734-1798 ks. katolicki, historyk
Kattenbringk (Katenbring) Józef ur. 1730 pisarz i pedagog jezuicki
Kauczor Leon ur. 1910 nauczyciel, muzyk
Kawczyński Józef 1892-1957 działacz społeczny
Kawczyński Piotr ur. 1824 pedagog, lektor języka polskiego
Kącki (Kątski, Kontski) Samuel zm. 1737 kaznodzieja ariański
Keller Szczepan 1827-1872 ks.kat., pisarz religijny
Kellmann Franciszek ur. 1898 działacz warmiński
Kelner Laurenz 1811-1892 radca szkolny
Kempa Fryderyk XIX wiek nauczyciel na Mazurach
Kempa Maria ur. 1902 działaczka oświatowa
Kenig Jan zm. 1923 działacz polski na Powiślu
Kensbok Maria ur. 1907 działaczka oświatowa
Kepler Ludwik 1607-1663 lekarz
Kętrzyński Stanisław 1876-1950 historyk, mediewista, prof. UW
Kętrzyński Wojciech 1838-1918 wybitny historyk, działacz społeczny
Kihn (Kühn) Jan XVII wiek jezuita polski
Kijowski (Kijewski) Wojciech zm.ok. 1560 kanonik warmiński
Kiszporski Józef ur. 1846 ks.kat.
Kiwicki August (Antoni) ok. 1879-1950 działacz mazurski
Klabon (Claboni) Krzysztof zm. 1616 kompozytor, lutnista i śpiewak
Klatt Józef 1859-1924 organista polski, autor śpiewnika
Klein Jakub Teodor 1685-1759 wybitny prawnik i przyrodnik
Klein Jan zm. 1934 prezes oddziału kwidzyńskiego Związku Polaków w Niemczech
Kleszczyński Wiktor zm. 1939 nauczyciel
Klimek Augustyn ur. 1892 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Klimek Franciszek 1881-1941 ks.kat, działacz społeczny
Klimosz Paweł 1879-1953 nauczyciel, inspektor szkolny
Klingenberg Antoni ur. 1885 działacz robotniczy na Powiślu
Klinger Andrzej ok. 1590-1664 rektor szkół jezuickich
Kliński h. Junosza Rautenberg Wojciech ok. 1790-1831 kanonik warmiński
Kłobukowski Stanisław 1852-1917 dr prawa, działacz społeczny
Kłosowski Jan ok. 1696-1776 kanonik warmiński, sekretarz królewski
Kłupsz Jan ur. 1797 nauczyciel gimnazjalny
Knobelsdorff (Knobelsdorf) Eustachy 1519-1571 kanonik i kustosz warmiński
Knosała Ryszard 1907-1945 nauczyciel, działacz oświatowy
Kobzur Wincenty ok. 1896-1941 poeta ludowy
Kochanowski Jan 1530-1584 najwybitniejszy poeta renesansu polskiego, humanista
Kochański Józef zm. w czasie II wojny światowej działacz młodziżowy
Kochański Teofil 1871-1954 działacz polski na Powiślu
Koczy Leon Bogusław ur. 1900 prof. Uniwersytetu Poznańskiego
Koenigsmann Róża ur. 1916 wychowawczyni przedszkoli polskich
Kokowski Joachim ur. 1914 nauczyciel, mgr prawa
Kolberg Józef 1859-1917 ks.dr, historyk Warmii
Kolberg Oskar 1814-1890 wybitny polski etnograf i kompozytor
Kołodziej Adam ur. 1904 nauczyciel
Konarski Adam zm. 1685 ks. prepozyt katedry warmińskiej
Konieczka Walenty ur. 1886 działacz niepodległościowy
Konopacki Fabian zm. 1619 kanonik, dziekan warmiński
Konopacki Jan zm. 1535 kanonik warmiński
Konopacki Jan zm. 1601 kanonik warmiński
Konopacki Jan Karol zm. 1643 biskup warmiński
Kopernik Andrzej 2 poł. XV-XVI w. kanonik warmiński, prawnik
Kopernik Mikołaj 1473-1543 astronom, ekonomista, prawnik, lekarz
Korsz Andrzej Jakub 1661-1719 dr teologii i prawa
Korzeniewski (vel Korzeniowski) Józef ok. 1732-1769 nadworny malarz biskupów warmińskich
Kos Mikołaj zm. 1605 kanonik i prałat warminski
Kosiorek (Kotschorek) Robert 2 poł. XIX w. kupiec
Kostka  Jan zm. 1581 podskarbi ziem pruskich, sekretarz królewski
Kościelecki Stanisław zm. 1534 wojewoda inowrocławski i poznański
Kościński Ernest  1911-1939 nauczyciel, poeta
Kowal Wincenty ur. 1903 nauczyciel gimnazjum, filolog
Kowalski  Leon ur. 1882 major WP
Kowalski-Wierusz Stanisław Konstanty ok. 1645 - po 1708 kanonik warmiński
Kozicki Stanisław ur. 1876 poseł i senator RP
Kozłowski Franciszek ok. 1870-1933 działacz mazurski
Kożusznik Robert ur. 1885 nauczyciel, matematyk
Kożusznik Stanisław 1912-1941 wikariusz ew. w Warszawie
Kraiński Jan Krzysztof XVII wiek kaznodzieja polsko-ew.
Krajewski Bernard ur. 1901 działacz plebiscytowy
Krajnicki Franciszek zm. 1849 nauczyciel
Krakor Józef ok. 1880-1961 działacz warmiński
Krakor Wiktor zm. 1958 ks. Pallotyn
Krämer (Kraemer) Roch 1755-1826 kanonik, kapelan, proboszcz
Krasicki Ignacy 1735-1801 książę biskup warmiński, najwybitniejszy poeta polski okresu oświecenia
Krasiński Jan Chryzostom zm. 1763 kanonik warmiński
Kraska Leopold ur. 1808 kaznodzieja ew.
Kraszewski Józef Ignacy 1812-1887 wybitny pisarz historyczny, publicysta i krytyk
Krausewicz Feliks ur. 1904 nauczyciel, działacz polski na Powiślu
Krebs Piotr ur. 1891 działacz plebiscytowy
Kremski Antoni ur. 1886 działacz plebiscytowy
Kremski Leonard ur. 1891 działacz plebiscytowy
Kretowicz Bronisław 2 poł. XIX-XX w. działacz plebiscytowy
Kretzmer Eustachy 1623-1687 kanonik warmiński
Kretzmer Jan zm. 1604 kanonik warmiński i dziekan
Kretzmer Marcin 1631-1696 dr teologii, jezuita
Krieger Fryderyk Tymoteusz 1786-1846 superintendent ew.
Kromer Marcin 1512-1589 biskup warmiński, pisarz polsko-łaciński
Krüger Andrzej 1646-1712 jezuita, pedagog
Krüger Jakub ur. 1738 jezuita
Krüger Oswald 1598-1665 jezuita, słynny matematyk
Krüger (Krieger) Franciszek zm. 1729 jezuita, pedagog
Krüger (Krieger) Piotr Florian 1637-1692 kanonik warmiński, sekretarz królewski
Krüger (Krieger) Zygmunt 1661-1710 jezuita
Krukowski Władysław XX wiek pedagog
Kryn Mikołaj 1848-1904 ks.kat, autor książek religijnych
Kryna Michał XIX wiek ks.kat., nauczyciel polski
Krzykoski (z Krzykosów) Ramsz zm. przed 1466 szlachcic pruski
Kucharski ps. Jan Wszebor, Maxwell Jan ur. 1902 działacz młodzieżowy na Mazurach
Kuchta Konstanty 1876-1921 nauczyciel
Kuczborski Walenty zm. 1572 kanonik warmiński i krakowski, sekretarz królewski
Kuhn Wiktor 1870-1953 ludowy działacz warmiński
Kujot Stanisław 1845-1914 ks., dr teologii, wybitny historyk
Kulerski Wiktor 1865-1935 wybitny działacz niepodległościowy
Kulwieć (Culva, Culvensis) Abraham 1510-1546 prof. Uniw.w Królewcu
Kunigk Jan Jerzy 1648-1719 kanonik warmiński, prawnik, sekretarz królewski
Kunz Stanisław ur. 1875 redaktor
Kupczyk Józef 1849-1911 rzeźbiarz warmiński, działacz ludowy
Kurdwanowski Jan Franciszek ok. 1649-1729 sufragan warmiński
Kurella Michał 1722-1787 pastor ew. i przyrodnik
Kurnatowski Jerzy 1874-1934 doc., dr, pedagog i publicysta
Kwadrantyn (Quadrantinus) Fabian ok. 1540-1605 kanonik warmiński
Kwas Franciszek 1871-1948 warmiński działacz i pisarz ludowy
Kwassowski Bazyli Korwin zm. ok. 1736 właściciel drukarni, tłumacz
Kwiatkowska Gertruda zm. ok. 1945 działaczka młodzieżowa
Kwiatkowski Fryderyk ur.ok. 1875 działacz mazurski
Kwiatkowski  Kazimierz zm. po 1920 nauczyciel, działacz społeczny
Kwiatkowski (Quiatkovius) Marcin zm. ok. 1585 pedagog, działacz reformacji polskiej
Kwittka Jakub XIX wiek powstaniec 1863r.
Labusz Bogumił 1860-1919 przywódca ruchu ludowego na Mazurach
Labusz Bogumił XX wiek działacz mazurski
Laemmer Rudolf 1845-1919 ks. katolicki, działacz oświatowy
Lambeck Ernest 1814-1892 księgarz, wydawca, drukarz
Lamkowski Wilhelm 1662-1735 ks.katolicki
Lanc Jerzy 1901-1932 nauczyciel, działacz oświatowy
Langerbein Jerzy zm. po 1459 burmistrz Knipawy
Langkau Józef 1824-ok. 1899 ks. katolicki, działacz oświatowy
Langowski Franciszek 1 poł. XIX w. chłop ze Szczęsnego
Langwald Karol 1886-1945 ks. katolicki, wybitny działacz społeczno-oświatowy na Warmii
Laskowski Leon XX wiek działacz ruchu młodzieżowego na Warmii
Laterna  Marcin 1553-1598 kaznodzieja jezuicki, teolog i pisarz
Latosiński Lucjan ur. 1885 nauczyciel
Laubich Bartłomiej XVI-XVII wiek jezuita
Lechowicz Jan zm. 1719 ks. katolicki
Legendorf (Stange, Mgowski) Piotr Paweł zm. 1467 biskup warmiński
Lehndorf (Lehndorff) Ahasverus 1657-1688 pułkownik, radca
Lehndorff Bogusław 1655-1711 jezuita
Leitgeber Jarosław 1848-1933 poznański wydawca, drukarz, księgarz
Leitner Karol Ludwik 1 poł. XIX w. prawnik, ziemianin
Lemkowski Franciszek 1889-1937 działacz na Powiślu
Lengowski Michał ur. 1873 działacz społeczny i polityczny
Leo Jan 1562-1635 ks. katolicki, historyk polski
Leo Leopold August 1792-1868 lekarz, redaktor, działacz społeczny
Leski Alfred ur. 1837 kupiec, dostawca broni dla powstańców 1863r.
Leszczyński Wacław 1605-1666 biskup warmiński i prymas Polski
Leśnierowska Janina ur. 1909 nauczycielka
Lewandowski Bolesław ur. 1903 nauczyciel szkół polskich w Niemczech
Lewandowski Franciszek 1889-1940 działacz plebiscytowy
Lewandowski Henryk ur. 1899 pedagog, działacz społeczny
Lewandowski Jan ur. ok. 1890 działacz społeczny i oświatowy
Lewandowski Zenon Eugeniusz 1859-1927 aptekarz, działacz społeczny i oświatowy
Lewicki Antoni zm. 1940 działacz społeczny i oświatowy
Lewicki Józef ur. 1905 działacz polski na Powiślu
Leyding Gustaw 1865-1948 wybitny działacz ludowy
Leyding Gustaw ur. 1899 wybitny działacz ludowy
Leyer Jerzy zm. ok. 1650 jezuita
Leyk Bogumił 1860-1945 wybitny działacz mazurski
Leyk Fryderyk Mirosław ur. 1885 wybitny działacz mazurski
Leżeński Kazimierz Benedykt zm. 1703 sufragan warmiński
Licznerski Konstanty 1876-1940 ks. katolicki, pedagog
Licznerski Michał 1852-1922 działacz oświatowy
Licznerski Roman 1881-1942 kupiec, działacz oświatowy i społeczny
Liebenwald (Libenwald) Bartłomiej zm. po 1469 kanonik i kantor warmiński
Liebrecht Leon ur. 1888 działacz oświatowy na Powiślu
Liebruder Krzysztof 1592-1659 pastor ew., pedagog
Lieder Franciszek 1791-1867 pedagog
Liedert Jakub Henryk 1697-1776 mieszczanin królewiecki, bibliofil
Lilienthal Michał 1686-1750 pastor ew., wykładowca
Limanowski Bolesław 1835-1935 dr filozofii, historyk, socjolog, polityk
Linda (Linde) Andrzej Adrian 1633-1702 kanonik warmiński
Lingk (Ling) Jan Kazimierz 1689-1765 kanonik i kantor warmiński
Linka Bogumił 1864-1920 działacz ruchu ludowego
Linka Regina 1860-1951 działaczka mazurska
Linka Wilhelm zm. w 1943 działacz mazurski
Lippert Jan 1877-1951 wybitny działacz mazurski
Lismanini Franciszek zm. 1566 działacz reformacyjny
Liss Franciszek 1855-1933 ks. katolicki, dr, prałat, redaktor
Liszewski Jan 1852-1894 nauczyciel, poeta, etnograf
Literski Franciszek ur. 1901 działacz młodzieżowy na Powiślu
Lobenstein Jan Mikołaj XVI-XVII wiek ks. katolicki
Lodwich Ewald ur. Ok. 1890 pastor ew, działacz plebiscytowy
Loppe Zygfryd Oskar 1883-1947 pastor ew.-augsb., działacz społeczny
Lorkowski August 2 poł. XIX w. i
Lorkowski Franciszek XIX-XX wiek lekarz, działacz społeczny
Lorkowski Szymon zm.ok. 1740 ks. katolicki, kaznodzieja
Lubieniecki Andrzej ur. 1590 jeden z przywódców arian polskich
Lubomirski Jan ur. 1905 działacz oświatowy, pedagog, etnograf
Ludorf Charlotta 1866-1961 pieśniarka ludowa
Ludwiczak Antoni 1878-1942 ks. katolicki, wybitny działacz społeczno-oświatowy 
Luśtych Jan 1834-1901 działacz i poeta mazurski
Lux August XIX wiek powstaniec 1863r.
Luzjański Fabian zm. 1523 biskup warmiński
Łaganowski (Stephanius) Jan Stefan z Silnic 1625-1694 lektor języka polskiego
Łaszewski Michał Remigiusz zm. 1746 sufragan warmiński
Łączyński Kajetan Joachim 1770-1837 ks. katolicki, matematyk i fizyk
Łęczycki (Lancicius) Mikołaj 1574-1652 ks. katolicki
Łęga Jan zm. podczas II wojny światowej działacz polski na Powiślu
Łęga Władysław Jan 1889-1960 ks. katolicki, dr, prałat, płk WP
Łęgowski (pseud. Nadmorski) Józef 1852-1930 dr, pedagog, etnograf
Łubieńska Anna 1887-1960 działaczka oświatowa
Łubieński Maciej Józef 1705-1770 dziekan i kanonik warmiński, dr praw
Łukaszewicz Józef 1799-1873 historyk, redaktor, księgarz
Łydko Ludwik 1895-ok.1940 dziennikarz, redaktor, działacz społeczny i oświatowy
Łyskowski Ignacy 1820-1886 działacz niepodległościowy
Macht Robert XIX-XX wiek inżynier, kierownik banku
Maczkowski Brunon 1885-ok. 1943 artysta malarz
Maczkowski Karol A. XIX-XX wiek adwokat
Maczkowski Oskar ur. 1890 działacz plebiscytowy
Mahler Albert ur. Ok. 1835 dostawca broni dla powstańców polskich 1863 r.
Majer Maciej zm. 1737 artysta malarz
Majewski ? XX wiek porucznik WP
Majewski Alojzy 1869-1947 ks. katolicki
Majewski Jan ur. 1899 działacz plebiscytowy
Majewski Karol ur. 1896 działacz plebiscytowy
Majkowski Feliks ur. 1893 działacz plebiscytowy
Majkowski Jan ur. 1891 działacz plebiscytowy
Makoła Franciszek XIX-XX wiek redaktor, działacz plebiscytowy
Makowiecki h. Pomian Stanisław zm. Po 1601 kanonik gnieźnieński, kantor warmiński
Makowski Samuel Benedykt zm. 1758 lekarz
Malaszewski Wilhelm ur. 1878 działacz plebiscytowy
Malczewski Leon ur. 1906 nauczyciel
Malecki Hieronim ur. Ok. 1527-1583/84 pastor ew., nauczyciel
Malecki (Jan z Sącza, Jan Sandecki, Maletius) Jan ok. 1490-1567 drukarz, pedagog, kaznodzieja
Malewski Julian ur. 1899 działacz społeczny, gospodarczy i polityczny
Malina Jan zm. Ok. 1672 pastor ew., wydawca kancjonału polskiego
Małłek Karol ur. 1898 nauczyciel, pisarz i działacz mazurski
Małłek Robert 1909-1939 nauczyciel
Mańkowski Alfons 1870-1941 ks. katolicki, prałat, historyk regionalny
Marcin z Korsz   XV wiek szlachcic pruski
Marczówka Jan   XIX wiek nauczyciel, poeta mazurski
Markiewicz Jan ok. 1602-1687 kanonik warmiński i krakowski, dr praw
Markowski Mieczysław XX wiek nauczyciel, działacz plebiscytowy
Markuszewski Kazimierz ur. Ok. 1890 działacz plebiscytowy
Marquart Jerzy 1591-1660 kustosz katedralny, kapelan obozowy
Marquart (Markwart) Jan Jakub 1641-1719 jezuita, pedagog
Martuszewski Edward 1893-1945 nauczyciel
Martwell Leon   XIX wiek dostawca broni dla powstańców polskich 1863 r.
Marweg Jan ur. 1885 działacz społeczny i polityczny, dziennikarz
Marzynowski ? ur. Ok. 1800 deputowany do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie
Matejko Jan 1838-1893 jeden z najwybitniejszych malarzy historycznych XIX wieku
Matyjaszek Antoni 1903-1959 nauczyciel
Mausolf Franciszek zm. podczas II wojny światowej nauczyciel, działacz plebiscytowy
Maza Jan 1909-1940 nauczyciel, działacz ruchu młodzieżowego
Maza Janina ur. 1910 nauczycielka
Mazella Jan 1883-1939 ks. katolicki, działacz niepodległościowy
Mazowiecki Michał 1600-1684 jezuita, dr teologii i prawa kanonicznego
Mazuch (Masuch) Jakub XIX-XX wiek ludowy działacz warmiński
Mażdzen ?   XIX wiek założyciel kolonii mazurskiej w Ameryce Płn.
Mączyński Jan ok. 1520-1567 filolog, działacz reformacyjny
Mehrwald Edward ur. 1896 działacz plebiscytowy
Mejk Józef ur. 1916 nauczyciel, oficer WP
Mense Paschen (Paschalis) XVII wiek drukarz, introligator, księgarz, Niemiec
Menzel Wilhelm 1799-1869 nauczyciel, wydawca, drukarz
Merecki Henryk XX wiek partyzant
Meuer Michał ur. 1566 lekarz
Michaelis Piotr zm. 1709 lektor języka polskiego
Michalczyk Wilhelm XIX wiek chłop mazurski, bibliofil
Michejda Franciszek 1848-1921 ks. ewangelicki, działacz społeczny i oświatowy
Michejda Tadeusz zm. 1956 dr medycyny, działacz społeczny
Mikołaj z Buchwałdu   XV wiek szlachcic pruski
Mikołaj z Durąga   XV wiek szlachcic pruski
Mikołaj z Wierzbowa   XV wiek szlachcic pruski, właściciel dóbr Wierzbowo
Mikulicz-Radecki Jan 1850-1905 wybitny chirurg
Mikulski Kacper 1840-1935 pastor ew., działacz niepodległościowy
Milewski Franciszek ur. 1883 działacz plebiscytowy
Miller Jan XVIII wiek fizyk miejski
Milski Bernard 1856-1926 drukarz, wydawca, działacz społeczny i polityczny
Miłocki Eryk ur. 1899 działacz plebiscytowy
Mocarski Zygmunt 1894-1941 bibliotekarz, bibliograf, prawnik, historyk
Modrzewski Andrzej Frycz ok. 1503-1572 znakomity pisarz polityczny, sekretarz królewski
Moeller Fryderyk Beniamin 1810-1876 pastor ew., reaktor, wydawca
Molitor Tomasz 1616-1682 pastor, poeta
Moneta Chrystian Jakub 1733-1792 dr medycyny, nadworny lekarz, radca króla polskiego
Moneta Jan 1659-1735 kaznodzieja, lektor języka polskiego
Montanus Maciej 1567-1650 kanonik warmiński
Morawska Aleksandra ur. 1902 działaczka oświatowa
Morawska Stefania XX wiek działaczka plebiscytowa
Morawski Feliks 1861-1929 dr medycyny, wybitny działacz społeczno-oświatowy
Morawski Tomasz XX wiek działacz niepodległościowy, dyplomata
Morsztyn Zbigniew ok. 1620-ok. 1690 arianin, wybitny poeta polski XVII wieku
Mortzfeldt Fryderyk 1643-1691 pastor ew., wydawca kancjonału polskiego
Moryc Jan ur. 1878 ludowy działacz warmiński
Mozolewski Józef ur. 1889 nauczyciel, działacz oświatowy
Możdżeń Wilhelm ur. 1886 działacz plebiscytowy
Mrongowiusz (Mrongovius) Krzysztof Celestyn 1764-1855 kaznodzieja, lektor języka polskiego
Muchowski Paweł XIX-XX wiek działacz polski na Powiślu
Mulczyński Władysław zm. ok. 1940 kupiec, działacz polski na Warmii
Müller Karol Fryderyk zm. 1751 pedagog, nauczyciel języka polskiego
Murzynowski Stanisław 1528-1553 wybitny pisarz, tłumacz, działacz reformacyjny
Myślęta (Mislenta) Celestyn 1588-1653 wybitny uczony, rektor uniwersytetu królewieckiego, teolog, orientalista
Napieralski Adam 1861-1928 dziennikarz, redaktor, księgarz, wydawca
Naroński (Naronowicz) Józef zm. 1678 kartograf, geograf, matematyk, arianin polski
Nerowski Franciszek 1911-1942 nauczyciel, działacz ruchu młodzieżowego
Neubauer Antoni 1842-1915 kanonik chełmiński, działacz społeczny
Neuhaus (Nowodworski) Gustaw Paweł Waldemar 1865- po 1904 redaktor Gazety Ludowej w Ełku
Neuman Antoni XIX-XX wiek działacz plebiscytowy, oficer WP
Neuman Karol ur. 1872 ludowy działacz mazurski
Neumann Michał zm. 1608 ksiądz, prawnik, notariusz bpa warmińskiego, ekonom
Nieborak Leonard Jan ur. 1881 nauczyciel
Niederhoff Leonard zm. 1545 kanonik i dziekan warmiński
Niemcewicz Julian Ursyn 1757-1841 wybitny pisarz, działacz polityczny, publicysta
Niemirski Jan XIX-XX wiek pułkownik WP, działacz plebiscytowy
Niesiołkowski Erazm Karol XIX wiek student królewiecki, spiskowiec 1846r.
Niklas Ignacy ur. 1857 ks. katolicki, działacz społeczny i oświatowy
Niklewski Paweł 1858-1922 działacz społeczny i oświatowy na Powiślu
Nikuta Marcin 1741-1812 filozof, moralista, pisarz, pedagog, społecznik
Nitsch Kazimierz 1874-1958 wybitny językoznawca, twórca dialektologii polskiej, prof. UJ
Nowacki Tomasz 1802-1884 introligator, drukarz
Nowakowski Jan XX wiek nauczyciel
Nowakowski Jan ur. 1877 działacz plebiscytowy
Nowakowski Stanisław 1889-1942 dziennikarz, działacz społeczno-oświatowy i polityczny
Nowowiejski Feliks 1877-1946 wybitny kompozytor, muzyk-wirtuoz, dyrygent
Nowowiejski Rudolf ur. 1879 dr filologii, pedagog, tłumacz
Nycz Andrzej Ksawery zm. 1741 kanonik kruszwicki, pisarz
Nycz Jan zm. 1670 kanonik warmiński, poeta łaciński
Nycz Wawrzyniec Józef zm. 1709 dziekan i kantor warmiński
Obitz Kurt 1907-1945 dr weterynarii, dziennikarz, działacz mazurski
Obudziński Walenty XIX wiek ks. katolicki, pedagog
Odrowski Tadeusz 1891-1957 wybitny działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Oelberg Mieczysław ur. 1901 nauczyciel
Oelsnitz (Olsznitz) Antoni XVIII wiek pułkownik wojsk koronnych
Olech Jerzy 1757-1820 proboszcz ew., pisarz, bibliofil, tłumacz
Oleschke Chaim Lejbe XIX wiek żydowski drukarz z Tykocina
Olk Józef ur. 1884 działacz warmiński
Olszewski Frycz XIX wiek chłop mazurski, poeta ludowy
Olszewski Wojciech 1908-1939 nauczyciel
Omieczyński Aleksander 1909-1941 nauczyciel, działacz oświatowy
Omieczyński Jan ur. 1895 działacz ludowy na Powiślu
Optacy Gustaw ur. 1892 działacz mazurski, folklorysta
Orłowicz Mieczysław 1881-1959 dr prawa, historyk sztuki, wybitny działacz turystyki i krajoznawstwa w Polsce
Orłowski (Orlovius) Andrzej Jan 1731-1789 lekarz
Ornass Jan Chryzostom XIX-XX wiek prawnik, działacz społeczny
Osińska Izydora XIX-XX wiek działaczka polska na Powiślu
Osiński Bolesław ok. 1875-1940 działacz polityczny na Powiślu
Osiński Konstanty XIX wiek działacz polski na Powiślu
Osiński Wacław 1868-1945 ks. katolicki, wybitny działacz polski na Warmii
Oskierko Stefan Michał ur. 1712 kaznodzieja
Ossowski Juliusz Jan 1855-1882 dziennikarz, językoznawca, etnograf
Ostaszewski Józef 1875-1942 dr medycyny, działacz społeczny, historyk
Osterberger Jerzy 1542-1602 drukarz, księgarz, introligator królewiecki
Osuchowski Antoni 1849-1928 adwokat, wybitny działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Pacer Antoni zm. 1940 działacz polski na Powiślu
Pacer Kazimierz ur. 1911 nauczyciel, działacz oświatowy
Paczkowski Antoni ur. 1870 działacz polski na Powiślu
Palmowski Jan ur. 1884 działacz warmiński
Paluszkiewicz Jan ur. 1888 działacz niepodległościowy
Pambius Krzysztof 1606-1656 kaznodzieja
Pampowski (Pępowski) Ambroży zm. 1510 wojewoda sieradzki
Parczewski Alfons 1849-1933 dr praw, adwokat, profesor UW
Paschke Antoni 1806-1865 ks. katolicki, dr teologii, tłumacz
Passarge Karol XIX wiek mierniczy w Szczytnie, działacz wolnościowy
Pastorius-Hirtenberg Joachim 1610-1681 kanonik warmiński, lekarz, historyk, sekretarz królewski
Paszliński Stanisław ur. 1873 dziennikarz
Paulini Paweł Nataniel 1801-1886 ks. ewangelicki, artysta muzyk
Pawłowski Antoni XIX-XX wiek działacz plebiscytowy
Pażowski (Pazowski) Józef 1721-zm. Po 1780 jezuita, kaznodzieja, pisarz
Pełka Hermann 1831-1900 kaznodzieja, pedagog
Pens Bartłomiej XVII wiek malarz flamandzki
Pentowski Karol ur. 1883 działacz plebiscytowy
Perlbach Maks 1849-1921 historyk niemiecki
Piasecka Anna ur. 1882 działaczka oświatowa i polityczna
Piątek Seweryn ur. 1909 nauczyciel
Piechowski Edmund zm. Ok. 1943 kupiec, działacz plebiscytowy
Pieczewski Jan XIX-XX wiek ludowy poeta mazurski
Pieniężna Joanna 1867-1929 działaczka warmińska
Pieniężna Pelagia 1881-1936 działaczka warmińska
Pieniężna Wanda ur. 1897 działaczka warmińska
Pieniężny Jarosław ur. 1907 działacz ruchu młodzieżowego na Warmii
Pieniężny Konstanty 1921-1942 działacz ruchu młodzieżowego w Niemczech
Pieniężny Seweryn 1864-1905 redaktor, wydawca
Pieniężny Seweryn 1890-1940 redaktor, wydawca
Pieniężny Władysław 1880-1940 redaktor, wybitny działacz warmiński
Pieniężny Zbigniew ur. 1906 dr medycyny, b. działacz harcerski
Pieszczek Wilhelm ur. 1872 działacz plebiscytowy na Mazurach
Pietraszewski Baltazar ur. 1794 badacz dziejów Słowiańszczyzny
Pietraszewski Ignacy 1796-1869 wybitny orientalista polski, dyplomata
Pietrzak Kazimierz ur. 1904 działacz Związku Polaków w Niemczech
Pigulski Mateusz Józef 1724-1817 artysta malarz
Pilarczyk Stanisław XX wiek działacz Związku Polaków w Prusach Wschodnich
Pilchowicz Wojciech 1600-1665 biskup sufragan warmiński
Pilchowski Michał zm. 1765 kaznodzieja, rektor szkół
Piotrowski Franciszek XX wiek nauczyciel
Piotrowski Jan zm. 1940 dyplomata
Piotrowski Maksymilian 1813-1875 malarz polski, prof. akademii w Królewcu
Piper Jerzy ok. 1650-1714 malarz warmiński
Pisanski Jerzy Krzysztof 1725-1790 kaznodzieja, historyk, pedagog, filozof, pisarz
Pisanski Juliusz XIX wiek działacz robotniczy na Mazurach
Pisiński Jan zm. 1612 kanonik warmiński, sekretarz królewski
Pistoriusz Jan zm. 1608 ks. katolicki, historyk 
Piwnicki Konstanty Józef 1703-1779 kanonik warmiński
Piwocki Jan 1599-1666 jezuita, prof. teologii
Plastwich (Plastwig, Plastvicus) Jan zm.ok. 1465 ks. katolicki, dr prawa kanonicznego, dziekan warmiński, historyk
Pląskowski h. Oksza Andrzej 1736-1802 dr praw, kanonik chełmiński i warmiński
Płocieniak Roman ur. 1881 działacz plebiscytowy
Płotowski Paweł zm. 1547 ks. katolicki, pierwszy Polak prepozyt katedry fromborskiej, sekretarz królewski
Pniewski Władysław 1893-1940 dr, bibliograf, wybitny historyk, znawca piśmiennictwa kaszubskiego
Podralski Konstanty ur. 1897 działacz plebiscytowy
Poetsch Andrzej 1858-1946 ludowy działacz warmiński
Poetsch Hieronim XIX-XX wiek ks. kat., działacz plebiscytowy
Pogorzelski Michał 1737-1798 poeta i pieśniarz mazurski, kaznodzieja polsko-ew.
Poleski Piotr XVIII wiek rajca miejski Olsztyna
Pollak Michał ur. 1888 dr filozofii, pedagog
Pollak Roman ur. 1886 prof. Uniw. Pozn., historyk literatury staropolskiej
Połomska-Matern Helena ur. 1907 wychowawczyni przedszkoli polskich
Połomski  Franciszek ur. 1875 ks. katolicki, działacz społeczny
Połomski  Leon ur. 1902 działacz społeczny i polityczny
Połomski  Piotr ur. 1898 działacz niepodległościowy na Powiślu
Pomieczyński Antoni 1797-1876 kanonik chełmiński, działacz społeczny i polityczny na Pomorzu
Poniatowski Julian zm. 1628 kaznodzieja polsko-ew.
Popławski August zm. 1941 działacz polski w Westfalii i na Warmii
Porzecki Tomasz XVII wiek jezuita
Pośpieszyński Franciszek 1873-po 1907 księgarz, wydawca
Potitt Jan 2 poł. XVIII w. pedagog
Potocki Teodor Andrzej 1664-1738 bp warmiński, abp gnieźnieński, prymas Polski
Potowski Teofil 1870-1946 działacz polski na Powiślu
Pozorski Bolesław XIX-XX wiek dentysta, działacz plebiscytowy na Mazurach
Późny Bogumił ok. 1860-zm. podczas II wojny światowej działacz ludowy na Mazurach
Późny Walter ur. 1910 nauczyciel, działacz mazurski
Prabucki Jakub ur. 1809-ok. 1870 ks., dr filozofii, pedagog
Praetorius Jakub zm. 1679 lektor języka polskiego
Praetorius Mateusz 1635-ok. 1704 kaznodzieja, pisarz i sekretarz królewski
Prass Piotr zm.ok. 1930 działacz plebiscytowy
Preiss Franciszek Erazm 1727-1810 kanonik kielecki, pisarz religijny
Preuck Jan 1575-1631 kanonik warmiński, fundator słynnego Collegium Warmiense w Rzymie
Preuck Michał zm.ok. 1598 szlachcic pruski, krajowy starosta warmiński
Preuck (Proeck, Proyke) Jerzy zm. 1556 starosta biskupstwa warmińskiego
Preuschoff Jan Antoni 1663-1721 jezuita, historyk, pedagog, misjonarz, poeta
Preuss Bernard ur. 1892 działacz plebiscytowy
Preuss Wiktor ur. 1895 działacz plebiscytowy, kupiec
Prokulbicki Jan XVIII wiek kaznodzieja ew.-ref. w Wilnie
Protman Regina ok. 1552-1613 założycielka Kongregacji Św. Katarzyny
Przebendowski Jan Jerzy 1638-1729 podskarbi wielki koronny, szlachcic pruski
Przeperski Józef 1895-1951 ks. katolicki, działacz społeczny i oświatowy
Przewoski Józef 1863-1899 lekarz, działacz polski
Przybylski Stefan XX wiek działacz oświatowy na Mazurach
Przybylski (Rohfleisch) Ignacy ok. 1770-1838 pijar, wybitny pedagog polski, rektor szkół polskich
Przypkowski Samuel ok. 1592-1670 wybitny arianin polski, teolog, poeta i sekretarz królewski
Purra Jan ur. 1789 powstaniec 1830r.
Puzyna Piotr 1662-1717 jezuita, teolog, pisarz polski
Rab (Rabe) Justus 1543-1612 jezuita, pedagog, kaznodzieja królewski, teolog prymasa
Radau Michał 1615-1687 jezuita, rektor szkół
Radomski ? XIX-XX wiek działacz społeczny i gospodarczy, rolnik
Radomski Jan zm. 1572 kaznodzieja polsko-ew., tłumacz
Radtke Anna ur. 1898 wychowawczyni przedszkoli na Powiślu
Radziejowski h. Junosza Michał Stefan 1641-1705 bp warmiński, kardynał, prymas Polski
Radziwiłł Bogusław 1620-1669 książę, koniuszy litewski, namiestnik elektora w Prusach Książęcych
Radziwiłłówna Ludwika Karolina 1667-1695 córka Bogusława, darczyni drukarni, fundatorka stypendiów na Uniw. Królewskim
Rafajłowicz (Rapagelanus, Rapagelan, Rapagelanas) h. Rogala Stanisław ok. 1485-1545 prof. teologii, znawca greki i hebrajskiego
Rafalski Jakub 1746-1803 kanonik chełmiński
Rakowski Jan XIX-XX wiek redaktor, dziennikarz pomorski
Rautenberg Carl Ludwig 1803-1873 drukarz, księgarz i wydawca polski
Rautenberg Jan XVIII wiek mieszczanin z Reszla, sekretarz królewski
Reich Feliks zm. 1539 kanonik warmiński
Reichenstein Juliusz XIX wiek kupiec, dostawca broni dla powstańców polskich 1863r.
Rej Mikołaj 1505-1569 wybitny pisarz polski XVI w., działacz reformacyjny
Rejewski Edmund ur. 1898 działacz plebiscytowy
Rekuć h. Leliwa Jerzy zm. 1721 kaznodzieja polsko-ew.-reform., wydawca, pisarz
Reszka (Rescius) Stanisław ok. 1544-ok. 1603 kanonik warmiński, stylista, polityk, prof. UJ
Reszka (Reszke) August XIX-XX wiek działacz plebiscytowy
Reussner (Reusner) Fryderyk 1642-1678 drukarz, wydawca
Ripa Karol ur. 1895 dr, dyplomata, działacz niepodległościowy
Rippius Szymon 1575-1648 pedagog i prawnik
Rochon Mikołaj XIX wiek lekarz
Rodemann Mikołaj XV wiek rajca z Królewca
Roehr Jan XIX wiek inż., uczestnik powstania 1863 r.
Rogaczewski Wojciech 1888-1944 ks. katolicki, działacz społeczny
Rogall Georg Friedrich 1701-1733 prof. uniw. w Królewcu, dyrektor seminarium tamże
Rogalli (Rogalla) Józef zm. 1765 kanonik krakowski
Roganowicz Marian ur. 1893 nauczyciel, działacz plebiscytowy
Romańska Anna ur. 1911 wychowawczyni przedszkoli
Romer Eugeniusz 1871-1954 geograf polski o światowej sławie, wybitny pedagog i naukowiec
Ronowski Józef ur. 1896 działacz niepodległościowy na Pomorzu
Rose Ryszard XIX-XX wiek nauczyciel, działacz mazurski
Rosenwald Jędrzej 1601-1667 jezuita, poeta i pedagog
Rostkowski (Rostock) Bernard 1690-1759 kaznodzieja polsko-ew., pisarz polski
Rostkowski h. Dołęga Piotr zm. 1702 kanonik warmiński
Roth Bernard XVII wiek jezuita, pedagog
Roth Hieronim 1606-1678 przywódca opozycji mieszczańskiej w Prusach Ks., rzecznik zespolenia ich z Polską
Roth Hieronim ur. 1645 sekretarz króla Wiśniowieckiego
Rozkwitalski Nikodem 1906-1940 nauczyciel szkół średnich
Rożeński Jan ur. 1901 nauczyciel szkół polskich w Niemczech
Ruczyński Teofil ur. 1896 nauczyciel, poeta, publicysta
Rudawski Wawrzyniec Jan 1617-1690 kanonik warmiński, historyk, prawnik
Rudnicki Szymon 1552-1621 bp warmiński, sekretarz wielki koronny
Rudnicki Wojciech zm. 1651 oficjał warmiński
Rudziński Władysław XVII wiek jezuita, rektor kolegium w Wilnie
Rujnier Agnieszka ur. 1906 działaczka oświatowa
Rydzewski Franciszek 1830-po 1866 powstaniec 1863r.
Rylski Jędrzej XVII wiek jezuita
Rywocki Jan 1599-1666 jezuita, pisarz panegiryczny, historyk, pedagog
Rywocki Maciej XVI wiek szlachcic pruski
Rzepecki Karol 1865-1931 księgarz i wydawca, działacz społeczny i oświatowy
Rzepnikowski Teofil 1843-1922 dr medycyny, wybitny działacz na niwie gospodarczo-spółdzielczej, oświatowej i politycznej
Sabinus (Schuler) Jerzy 1508-1560 niemiecki humanista, filolog, rektor
Sadowski Alojzy ur. 1875 działacz warmiński
Sadowski Teofil 1911-1941 działacz ruchu młodzieżowego na Powiślu
Sakuth Johann Ludwik XIX-XX wiek księgarz i nakładca polskich książek dla Mazurów
Salewski (Zalewski) Karol Edward 1831-1917 drukarz, wydawca, księgarz
Samuel Andrzej zm. 1549 dr teologii, pisarz, działacz reformacyjny
Samulowska Anna ur. 1907 wychowawczyni przedszkoli polskich na Warmii
Samulowska Marta 1857-1942 działaczka oświatowa na Warmii
Samulowski Andrzej 1840-1928 poeta warmiński, wybitny działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Samulowski Józef 1857-zm. podczas II wojny światowej działacz warmiński
Samulowski Lucjan 1893-1945 drukarz, działacz warmiński i pomorski
Samulowski Władysław zm. podczas I wojny światowej poeta i dziennikarz
Sarnowski Adam zm. 1693 kanonik warmiński
Sarnowski Antoni zm. podczas II wojny światowej nauczyciel
Sarnowski Franciszek 1911-1940 nauczyciel
Sawicki (Sawitzki) Gustaw ur. 1893 współzałożyciel Związku Mazurów, redaktor
Sawicki (Sawitzki) Jan ur. 1891 redaktor
Schadilka Liborius XVI wiek tłumacz katechizmu na język polski
Schambogen Michał 1589-1647 kanonik fromborski, sekretarz królewski
Schilling Aleksander 2 poł. XVIII w. pedagog i tłumacz
Schlieben Jan Teodor 1638-1695 szlachcic pruski, jeden z przywódców opozycji w Prusach
Schmidt Jan Christian 1701-1759 rzeźbiarz warmiński
Schnarbach Franciszek 1875-1936 ks. kat., działacz polski
Schnarbach Franciszek 1905-1939 nauczyciel
Schnarbach (Sznarbach) Sylwester Antoni 1854-1924 malarz, publicysta i działacz warmiński
Schneider Karol Józef 1833-1903 ks. katolicki
Schnitzenbäumer Chrystian Albert zm. 1746 kaznodzieja ew., lektor języka polskiego
Schoenfels (Schönfels) Jerzy zm. ok. 1626-1631 drukarz w Braniewie
Schoenflissius Jędrzej 1590-1653 kaznodzieja ew. i pisarz polski
Schreiber  Stanisław zm. 1940 działacz ruchu młodzieżowego na Powiślu
Schreiber (Szrajber) Feliks 1857-1889 ks., dr, działacz społeczny i oświatowy na Warmii
Schreiber (Szrajber) Jan 1901-1950 działacz polski na Powiślu
Schultz Ferdynand XIX wiek dr, pedagog
Schultz Franciszek Albert 1692-1763 prof. teologii ew. na uniw. w Królewcu
Schultz Gotfryd 1792-1867 kaznodzieja polsko-ew.
Schultz Karol Aleksander XIX wiek drukarz i wydawca w Królewcu
Schultz Mateusz 1734-1794 jezuita, pedagog i rektor szkół
Schulz Antoni 1693-1777 mieszczanin z Reszla
Schulz Michał ur. 1723 jezuita, pedagog
Schulz Mikołaj Antoni 1695-1761 kanonik, dziekan, oficjał warmiński, notariusz biskupa
Schwartz Jan Krzysztof 1718-1794 kaznodzieja ew., autor słownika niemiecko-polskiego
Schwarz (Schwartz) Jan 1728- po 1793 jezuita, misjonarz polski w Królewcu
Sculteti Aleksander zm. 1564 dr praw, kanonik warmiński, historyk
Sculteti Bernard zm. 1518 kanonik warmiński
Sculteti Jan zm. 1526 kanonik warmiński, humanista
Segenand (Zygmunt) z Waplewa     XV wiek szlachcic pruski, jeden z przywódców Związku Pruskiego
Seklucjan Jan ok. 1510-1578 kaznodzieja ew., pisarz, tłumacz, działacz reformacyjny
Sembrzycki Jan Karol 1856-1919 działacz oświatowy na Mazurach, redaktor, pisarz, etnograf i historyk
Sembrzycki Karol 1823-1886 nauczyciel ludowy, poeta i zbieracz pieśni mazurskich, bibliofil
Sempołowska Stefania 1870-1944 pedagog, pisarka, działaczka społeczno-oświatowa
Sendrowska Agata ur. 1911 wychowawczyni przedszkoli polskich
Setny Tomasz XX wiek nauczyciel
Sielski Józef XIX-XX wiek działacz plebiscytowy na Powiślu
Sieniawski Karol Emilian 1843-1921 dr, pedagog i historyk
Sienkiewicz Henryk 1846-1916 jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich i europejskich XIX wieku
Sierakowska Helena 1895-1939 działaczka społeczno-oświatowa
Sierakowski Adam ur. 1846 poseł polski do parlamentu niemieckiego
Sierakowski Adam zm.po 1913r. podróżnik, pisarz
Sierakowski Alfons 1816-1886 działacz oświatowy, mecenas
Sierakowski Antoni 1783-1842 muzyk, poliytyk
Sierakowski Łukasz XVII wiek komisarz królewski
Sierakowski Stanisław zm. 1939 wybitny działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Sierakowski h. Ogończyk Marcin z Waplewa zm. 1621 kasztelan inowrocławski, marszałek trybunału koronnego, komisarz królewski
Sikora Konrad ur. 1902 nauczyciel
Sikorski Antoni ur. 1854-zm.podczas II wojny światowej księgarz i nakładca warmiński
Sikorski Jan Zygmunt ur. 1898 działacz emigracyjny
Sionski Mach zm. 1551 biskup Braci Czeskich
Sisinnius Maciej XVII wiek ks., teolog i pisarz bpa warmińskiego
Skalski Jan XV wiek Czech, najemny Zw. Pruskiego w czasie wojny trzynastoletniej
Skowronek Bogumił zm. po 1930r. ludowy poeta mazurski
Skrodzki Jerzy 1635-1684 kaznodzieja ew., pisarz, tłumacz polski
Skrzypski Alojzy zm. 1942 działacz niepodległościowy
Skubich ? XIX wiek ludowy poeta mazurski
Skuraszewski Michał XVIII wiek malarz nadworny bpa I. Krasickiego
Sleszkowski Sebastian 1569-1648 dr med., pisarz, lekarz nadworny
Słomczewski Michał XIX wiek działacz ruchu młodzieżowego
Smoczyński Edward 1904-1939 nauczyciel
Smoliński Jan ur. 1893 rolnik, działacz społeczny
Smoliński Konrad zamord. w czasie II wojny światowej działacz polski na Powiślu
Smolka Jan ur. 1818 ks. kat., prof. języka polskiego
Smólski Grzegorz 1844-1911 publicysta i etnograf
Snopek Paweł zm. 1554 kanonik warmiński, humanista, mecenas sztuki
Sobecki Jan Kazimierz zm. 1712 ksiądz, wikariusz fromborski
Sobieski Wacław 1872-1935 historyk, prof. UJ
Sobociński Leon 1897-1948 dziennikarz pomorski, redaktor
Sobolewski Edward 1804-1872 muzyk, kompozytor
Sochaczewski Bronisław 1886-1940 ks. kat., działacz społeczny i oświatowy
Soczewski Justus zm. 1821 kanonik warmiński
Solfa (Solpha, Trebul) Jan Benedykt zm. 1564 kanonik warmiński, lekarz królów polskich i biskupów warmińskich
Sołtyk Maciej Aleksander 1679-1749 kanonik warmiński, bp margarytański
Sonnwald Piotr ur. ok. 1880 działacz warmiński, robotnik
Sosna Aleksander zm. przed 1939 pedagog, działacz plebiscytowy
Sowa Paweł ur. 1897 nauczyciel, redaktor, działacz społeczny i oświatowy
Sozański Antoni 1832-1892 ziemianin, pisarz, dziennikarz, działacz społeczny
Specovius Michał 1693-1737 kaznodzieja polsko-ew.
Srokowski Stanisław 1872-1950 prof. UW, geograf
Srzeński Feliks zm. 1554 wojewoda i starosta płocki
Stach Bogumił ur. 1874 ludowy działacz mazurski
Stachowski Władysław ur. 1899 nauczyciel, powstaniec wielkopolski
Stanisławski Wacław 1652-1717? szlachcic warmiński, szambelan królewski
Stanisławski Wojciech zm. 1688 szlachcic, wójt krajowy warmiński
Stankar (Stancarus, Stancaro) Franciszek 1501-1574 uczony, wybitny działacz reformacyjny
Stark Antoni 1867-ok. 1946 działacz warmiński
Staszewski Janusz 1903-1939 dr, archiwista, historyk wojska polskiego
Stefan z Nidzicy   ok. 1410-1495 biskup chełmiński
Steffen Augustyn ur. 1901 dr filozofii, językoznawca, badacz kultury i literatury warmińskiej
Steffen Wiktor ur. 1903 prof. Uniw. Pozn., filolog klasyczny
Stein Alojzy zm. 1683 jezuita, matematyk i filozof
Stelter Jan 1685-1734 drukarz w Królewcu
Stengert ? XIX wiek ks. kat., obrońca języka polskiego na Mazurach
Stern (Gwiazdowski) Jan Jakub 1771-1848 ks., kaznodzieja polsko-ew., przeciwnik germanizacji
Stoessel de Zygmunt Krzysztof zm. 1671 ks., kustosz warmiński, sekretarz królewski
Stramkowska Ludwika ur. 1898 działaczka polska na Warmii
Strubicz (Strubycz) Maciej zm. po 1578r. szlachcic polski, pisarz królewski, historyk
Strzelec ? XIX wiek kaznodzieja polsko-ew. w Ameryce
Stullich Tobiasz XIX wiek ludowy poeta mazurski, miłośnik mowy polskiej
Styp-Rekowska Knosała Władysława ur. 1908 nauczycielka
Styp-Rekowski Edmund 1906-1941 nauczyciel, działacz oświatowy
Styp-Rekowski Józef ur. 1902 ks. działacz społeczny i oświatowy
Suchodolski Samuel zm.1697 arianin polski, kartograf i inżynier
Suchodolski (Suchodolec) Jan Władysław zm. 1751 kartograf i inżynier
Suchten Krzysztof zm. 1519 kanonik warmiński, poeta, prof.w Lipsku
Sukertowa-Biedrawina Emilia ur. 1887 działaczka kulturalno-oświatowa, publicystka i historyk
Surmiński Henryk Leopold 1809-ok. 1890 kaznodzieja polsko-ew., tłumacz 
Szadowski Nepomucen Jan 1834-1914 ks. kat., działacz społeczny, obrońca języka polskiego na Warmii
Szajek Antoni ur. 1900 działacz ruchu młodziezowego, redaktor
Szajek Marta ur. 1899 działaczka warmińska
Szalczewski Jan 1893-1919 sierżant-pilot WP
Szamborski Jan Ferdynand August 1780-1832 kaznodzieja polsko-ew., prof.języka polskiego, autor podręczników
Szarkowski August 1902-1934 działacz społeczny i oświatowy na Mazurach
Szarkowski Bogumił ur. 1864 działacz mazurski
Szarkowski Otto XX wiek działacz mazurski
Szczepańska Franciszka ur. 1909 wychowawczyni przedszkoli
Szczepański Antoni zm. 1944 działacz warmiński
Szczepański Franciszek 1842-1907 chłop warmiński, czołowy działacz oświatowy, społeczny i polityczny
Szczepkowski Jędrzej XVII wiek jezuita
Szembek Krzysztof Jan Andrzej zm. 1740 bp warmiński, sekretarz królewski
Szembrowski Brzecisław zm. 1664 kanonik warmiński, dr praw
Szmyt Jan ur. 1883 pedagog
Szolc Zachariasz Jan 1630-1692 kanonik warmiński, fundator bursy dla studentów warmińskich w Krakowie
Szotowski Józef 1842-1911 ks. kat., działacz społeczny i polityczny
Szturmowski Piotr ur. 1887 rolnik, działacz społeczny
Szudziński Anastazy ur. ok. 1890 ks. katolicki, działacz społeczny i oświatowy
Szufraga Maria ur. 1899 wychowawczyni przedszkoli polskich
Szulc Kazimierz 1825-1887 dr, pedagog, redaktor, wybitny działacz niepodelgłościowy i oświatowy
Szulc Michał 1769-1812 architekt
Szulc Otto ur. ok. 1890 ludowy malarz warmiński, rolnik
Szulc Wiktor zm. przed 1939 kupiec, działacz polski na Warmii
Szwaba Stanisław XIX-XX wiek działacz polityczny
Szwarc Jan 1873-ok. 1955 ludowy poeta warmiński
Szwedowski Franciszek zm. ok. 1940 działacz plebiscytowy
Szwiela (Šwjela) Bogumił 1873-1948 pastor, narodowy działacz łużycki, językoznawca i historyk kultury
Szydzik Józef 1871-1939 ks. katolicki, działacz społeczny
Szymańczyk (Schimanzig) ? XX wiek kupiec w Ełku
Szymański Adolf ur. ok. 1895 dr, ekonomista i prawnik, działacz społeczny
Szyrma Krystyn Lech 1790-1866 prof. UW, filozof, literat i redaktor, uczestnik powstania 1863r., działacz emigracyjny
Szyszkowski h. Ostoja Mikołaj zm. 1643 biskup warmiński
Ścibor-Chełmski z Ponieca   zm. 1471 starosta wielkopolski i malborski
Śleszkowski Sebastian 1569-1648 lekarz i pisarz
Śliwa Alojzy ur. 1885 ludowy poeta i działacz warmiński
Śliwiński Antoni ur. 1885 rzemieślnik, działacz społeczny
Śniadecki Władysław ur. 1876 działacz społeczny
Śniegocki Henryk ur. 1893 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Śrubowski Franciszek zm. 1680 jezuita, misjonarz polski w Królewcu
Świątek Józef ur. 1890 działacz plebiscytowy
Świątek Maria XX wiek nauczycielka
Świetlicki Paweł 1699-1756 kaznodzieja polsko-ew., uczony, prof. języka polskiego
Świtalski Brunon ur. 1884 lekarz dentysta, działacz społeczny
Tarnowski Stanisław 1837-1917 historyk literatury, prof. UJ
Taszycki Jan Samuel XVIII wiek arianin, pedagog
Taterra Piotr ur. 1909 nauczyciel szkół średnich
Teska Jan XIX wiek redaktor poznański, działacz chrześcijańskich związków zawodowych
Teszner-Grothowa Otylia ur. 1909 wychowawczyni przedszkoli, działaczka harcerska
Tęczyńki Zbigniew ok. 1450-1498 podkomorzy krakowski, starosta malborski
Thewing (Therwing) Fryderyk XIX wiek drukarz w Królewcu
Thomae Valentinus XVI wiek jezuita rodem z Finlandii
Tijan Władysław 1895-1962 mjr WP, działacz plebiscytowy
Toeppen Max 1822-1893 pedagog, historyk i etnograf niemiecki
Tolgsdorf Erdmann 1550-1620 kanonik warmiński, jezuita, misjonarz
Tolsdorf Walenty 1816-1905 ks. katolicki, filantrop i działacz społeczny
Tomaszewski Antoni ur. ok. 1750 ks. katolicki
Tomke Józef ur. 1911 nauczyciel
Tortyłowicz-Batocki Jan XVI wiek kaznodzieja polsko-ewangelicki
Trembecki (właściwie: Ryniewicz, Ryniewiecki) Jan Jakub 1597-1678 arianin polski, zbieracz poezji polskiej
Trepka Eustachy 1510-1559 jeden z czołowych działaczy i szermierzy reformacji w Polsce, pisarz i tłumacz
Treter Tomasz 1550-1610 dr praw, kanonik warmiński, sekretarz królewski, poeta, historyk, teolog, rytownik
Trzciński Paweł ur. 1915 nauczyciel
Tschepius Samuel 1678-1750 kaznodzieja polsko-ew., pisarz polski
Tschepius Samuel Ernest ur. 1704 bibliofil, pisarz, znawca języka polskiego
Tuławski Józef 1699-1781 kanonik, pedagog, matematyk, fizyk
Turowski Edward ur. 1904 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Turowski Wojciech 1894-1959 ks. generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Tylicki Piotr 1543-1616 bp krakowski i podkanclerzy, polityk
Tylkowski Wojciech ok. 1624-1695 jezuita, matematyk, filozof, muzyk
Tyszka Wilhelm 1680-1740 kaznodzieja polsko-ew., pisarz, tłumacz polski
Ujejski Stanisław zm. ok. 1709 dziekan kapituły warmińskiej, sekretarz królewski
Ujejski Tomasz 1613-1689 kanonik i prałat warmiński, sekretarz królewski
Urban Stanisław ur. 1877 działacz plebiscytowy na Powiślu
Urner ? XVIII-1 poł. XIX w. pijar, guwerner J. Lelewela
Uziembło Adam 2 poł. XIX-XX w. działacz polityczny
Velthusen Leonard 1812-1891 Nimiec, asesor sądu okregowego w Ełku, miłośnik języka polskiego
Vogel Daniel 1742-1829 nauczyciel języka polskiego, autor podręczników 
Wachowiak Stanisław ur. 1890 ekonomista, b. wojewoda pomorski, działacz społeczny i polityczny
Wadział Michał XIX wiek powstaniec 1863r.
Wagner Augustyn XX wiek nauczyciel
Wagner Piotr ur. 1856 działacz warmiński
Wajsner (Weisner) Michał 1861-1935 działacz warmiński
Wakar Włodzimierz 1885-1933 statystyk, ekonomista, pedagog, działacz socjalistyczny, redaktor
Waleszkowski Władysław ur. 1891 działacz plebiscytowy
Wannowski August 1801-1871 filolog klasyczny
Wannowski Stefan 1749-1812 kaznodzieja polsko-ew., rektor szkoły
Wańkowicz Melchior ur. 1892 literat, publicysta
Warth Jan Teodor 1689-1743 adwokat, nadworny radca finansowy w Berlinie
Wasiański Jerzy 1692-1741 kaznodzieja polsko-ew., autor kancjonału ew.
Waszeta (Waschetta) Andrzej 1677-1729 kaznodzieja polsko-ew., lektor jęz. Polskiego
Watzenrode Łukasz 1447-1512 biskup warmiński, polityk
Wawrzynek Wojciech ur. 1913 prezes Związku Akademików Polaków w Niemczech
Wedecke Andrzej 1632-1693 kaznodzieja polsko-ew.
Wedig Jerzy 1879-1950 ks. katolicki, działacz społeczny
Weichsel Augustyn 1830-1909 ks. katolicki, Niemiec
Weinert Józef 1861-1937 rzeźbiarz warmiński
Weinreich Franciszek 1762-1829 kanonik chełmiński, rektor seminarium duchownego w Chełmnie
Weinreich Jan ok. 1490-1560 drukarz gdański i królewiecki
Wenda Józef 1890-1940 nauczyciel szkół średnich
Wendland Ernest Gotthold 1773-1840 ks. ew., tłumacz agendy
Wermter Jan XIX wiek ks. katolicki, tłumacz
Werner Tomasz ok. 1430-1498 kanonik warmiński, rektor uniwersytetu w Lipsku, bibliofil
Wichłacz Florian ur. 1908 nauczyciel, działacz społeczny i oświatowy
Widzgowski Romuald ur. 1888 przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny
Wieczorek Franciszek 1904-1954 działacz społeczno-oświatowy
Wierzbiński Maciej ur. 1862 dziennikarz poznański
Wierzbowski Stefan zm. 1713 sufragan warmiński, bp dardanieński
Wiewióra Augustyna ur. ok. 1900 nauczycielka
Wilamowski Bohdan ur. 1914 działacz społeczny i oświatowy
Wilimski Stanisław XIX-XX wiek lekarz, działacz społeczny
Wilimzig Fryderyk 1788-1858 kaznodzieja polsko-ew.
Wilkowski Edward zm. w czasie II wojny  światowej działacz warmiński
Wilkowski Franciszek ok. 1887-ok. 1939 działacz warmiński
Wiśniewski Brunon ur. 1896 działacz plebiscytowy
Wiśniewski Leon ur. 1902 nauczyciel
Witkowski Piotr XIX wiek ks. katolicki, pedagog
Witt Karol 1815-1891 nauczyciel niemiecki, poseł do parlamentu niemieckiego w Berlinie
Wittstock Jan 1886-1962 działacz plebiscytowy
Witwicki Jan Stanisław ok. 1630-1697 kanonik warmiński, bp poznański
Włodarczak Leon 1911-1940 działacz społeczny
Włodarczak Stefan 1878-1959 działacz polski na Powiślu
Wodka (Abstemius) Mikołaj ok. 1442-1494 astronom i lekarz polski
Woelke Franciszek Antoni 1788-1862 filolog klasyczny, prof. UW
Woelke (Woelki) Michał 1753-1815 kanonik chełmiński i warmiński
Woelki Juliusz 1842-1895 ks. katolicki, pedagog
Woelk-Trzcińska Agnieszka ur. 1906 wychowawczyni przedszkoli
Woelky Karol Piotr 1822-1891 kanonik warmiński, historyk, bibliotekarz, bibliofil
Wohlgemuth Ludwik (Ludwik de Heilsberg, L. de Prussia) zm. 1496 rektor szkół
Wojciech z Nowego Miasta   XVI wiek pisarz reformacyjny
Wojciechowski Franciszek ur.ok. 1890 działacz polski na Powiślu
Wojciechowski Zygmunt 1900-1955 prof. Uniw. Pozn., historyk państwa i prawa
Wojde (Woide) Jan Bogumił 1774-1838 dr teologii ew., dyrektor seminarium polskiego w Królewcu
Wojewódka Bernard zm. 1554 drukarz
Wojnowski Adam XVI wiek szlachcic mazowiecki, współzałożyciel Olecka
Wojnowski Leon 2 poł. XIX - XX w. ziemianin, działacz plebiscytowy
Wojnowski Tadeusz 2 poł. XIX - XX w. działacz polski na Warmii
Wolski Antoni zm. 1864 jeden z dowódców oddziałów powstańczych w 1863r.
Wolski Bolesław zm. ok. 1939 działacz plebiscytowy
Wolszlegier Antoni 1853-1922 ksiądz, dr teologii, wybitny działacz społeczny, oświatowy i polityczny
Wołowski Jan Kazimierz 1636-1697 dziekan kapituły warmińskiej
Woroniecki-Korybut Henryk 1891-ok. 1941 dyplomata i publicysta
Worwan-Nawrowski ? 2 poł. XIX - XX w. dr, dziennikarz pomorski
Wrona Jan 1772-1814 ks. ew., tłumacz książek na język polski
Wróbel Jerzy ur. 1913 nauczyciel
Wróbel Karol 1881-1948 nauczyciel
Wróblewska Maria XX wiek wychowawczyni przedszkoli polskich
Wróblewski  Jan zm. w czasie II wojny  światowej rolnik, działacz polski na Powiślu
Wulff Jan 1735-1807 budowniczy słynnych organów w katedrze w Oliwie
Wydźga Jan Stefan zm. 1685 bp warmiński, abp gnieźnieński, polityk, kanclerz wielki koronny
Zachowicz ? 2 poł. XVII - XVIII w. rzeźbiarz
Zadorski (Szadurski, Sadorski) Stefan ok. 1584-1641 sekretarz królewski, fundator, opiekun jezuitów
Zaleski h. Godziemba Fr. Mikołaj zm. 1740 opat oliwski
Załuski Andrzej Chryzostom ok. 1650-1711 bp warmiński, kanclerz wielki koronny, bibliofil, historyk, mecenas
Zäncker (Cenkier, Zaencker) Jan Dawid zm. 1727 drukarz, wydawca, księgarz
Zapatka Adam zm. przed 1939 działacz mazurski
Zapatka Józef ur. 1897 działacz mazurski
Zaraza Augustyn 1879-1956 ks. pallotyn, misjonarz katolicki
Zarębski Piotr 1712-zm.po 1770 jezuita polski, pedagog
Zawacki Stanisław ur. 1894 działacz plebiscytowy
Zawada Filip 2 poł. XIX - XX w. dr, dyplomata
Zbąski h. Nałęcz Jan Stanisław 1625-1697 biskup warmiński
Zdrojewski Eugeniusz 1892-1943 dr, pedagog, redaktor
Zenkteler Wincenty zm. 1931 działacz społeczny
Zieliński Marcin Zygmunt 1694-1741 kaznodzieja polsko-ew., tłumacz
Zieliński Stanisław 1880-1936 działacz niepodległościowy, publicysta, historyk, redaktor, bibliograf
Ziemkowski Jan 1874-1934 ksiądz, działacz polski
Zieniewicz Andrzej 1609-1682 dr filozofii, poeta, kaznodzieja, pedagog jezuicki
Zientara Augustyn 1870-1947 działacz warmiński
Zientara Augustyn 1900-1946 działacz warmiński
Zientara Michał 1867-1937 działacz na Mazurach
Zientara-Malewska Maria ur. 1894 nauczycielka, poetka, działaczka warmińska
Zucht Juliusz 1826-1905 kanonik pelpliński, pedagog
Zuske Stanisław 1903- ok. 1940 ksiądz, prefekt szkół polskich
Żabkowa Luiza ur. 1876 ludowa pieśniarka warmińska
Żbik Bernard zm.ok. 1940 działacz ruchu młodzieżowego na Mazurach, poeta
Żeromski Stefan 1864-1925 najwybitniejszy pisarz polski pierwszej połowy XX w., powieściopisarz, dramaturg i publicysta
Żeroński Piotr 2 poł. XVII - XVIII w. starosta braniewski, cześnik nadworny
Żniński Ignacy 2 poł. XIX - XX w. dziennikarz poznański
Żółkiewski Karol zm.po 1884 student lwowski, literat
Żórawski Franciszek Kazimierz zm. 1702 kanonik, proboszcz, kanclerz kapituły warmińskiej
Żórawski Krzysztof XVIII wiek kanonik warmiński, historyk
Żurawski Alfons 1914-ok. 1943 działacz młodzieżowy
Żurawski Stanisław 1868-1943 działacz warmiński
Żywicki Szymon zm. 1706 dr prawa
Żywiec Michał zm. 1954 działacz społeczny


2007 ©  Genealogia Polska
https://www.genpol.com/