Bibliografia
Aneta Kaczmarek


Zastosowanie strategii wywierania wpływu w kontaktach genealogicznych

Bibliografia:
  1. Cialdini, R. "Wywieranie wpływu na ludzi - teoria i praktyka", GWP, Gdańsk (1996)
  2. Leary, M. "Wywieranie wrażenia na innych - o sztuce autoprezentacji", GWP, Gdańsk (2000)


Powrót: Wstęp.

2007 ©  Genealogia Polska
https://www.genpol.com/