Formularze - arkusze rodzinne


Arkusz rodzinny jest dla mnie fenomenem wśród dokumentów papierowych. Informacje o swojej rodzinie od samego początku zachowuje w komputerze i chyba bez niego bym sobie nie dał rady. Dlatego wręcz szokiem było dla mnie spotkanie z pewnym genealogiem, który swoje poszukiwania prowadził bez komputera. Wiele setek lat historii i wiele setek osób spisanych na formularzach, które wzajemnie do siebie się odnosiły poprzez bardzo dobrze zorganizowany system numerowania. Taki Internetowy hypertekst tyle, że stworzony ołówkiem na papierze.

Na bazie tamtych formularzy, ale jednocześnie uwzględniając moje doświadczenia przygotowałem dwa rodzaje formularzy. Mam nadzieję, że będą one przydatne.
Można je znaleźć wśród plików do pobrania

Mam nadzieję, że formularze są wystarczająco intuicyjne, aby móc z nich korzystać bez dalszych wyjaśnień. Niemniej jednak poniżej zamieściłem kilka - mam nadzieję, że przydatnych - uwag:
  • Dla każdego małżeństwa zapisz osobny arkusz. Jeżeli dana osoba miała kilku partnerów to dla każdego związku wypełnij kolejny arkusz.
  • Jeżeli o dzieciach z danego związku wiesz tylko podstawowe informacje jak nazwiska, kilka dat, czy imiona małzonka i dzieci to wpisz te dane na jednym arkuszu z rodzicami. Użyj osobny arkusz dopiero, gdy uzyskasz więcej informacji, a szczególnie gdy będziesz opisywać kolejne pokolenie.
  • Jeżeli dla danej rodziny założysz kolejny Arkusz Rodzinny to zapisz jego numer kolejny (MRIN) w odpowiedniej rubryce w arkuszu rodziców i przekreśl rubrykę, aby uniknąć podwójnego wpisywania tych samych danych.
  • W arkuszu dzieci uporządkuj w kolejności od najstarszego do najmłodszego.
  • Jeżeli ktoś podaje Ci informacje, na które nie masz miejsca w formularzu to obok nazwiska albo zdarzenia wpisz w kółeczku numerek i spisz te informacje z tyłu strony.


2003 ©  Genealogia Polska
https://www.genpol.com/