Założenia programowe
.: Data publikacji 17-Lis-2004 :: Odsłon: 6095 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
PTG - założenia programowe

Cel organizacji

PTG powstaje po to, aby:

 1. integrować środowisko i reprezentować je na zewnątrz
 2. prowadzić działalność "ogólnie pożyteczną", koordynować prace/projekty, które pomogą innym genealogom, a przez to ułatwić pracę osób prowadzących (na różnym poziomie) badania genealogiczne
 3. zachęcić jak największą liczbę osób do badania swojej małej, prywatnej historii

Główne zadania, które ma wykonać PTG

PTG powinno załatwić takie sprawy, jak:

 1. Nawiązanie poprawnych stosunków z władzami wszelakich archiwów (państwowych, kościelnych etc.) procentujące łatwiejszym (być może tańszym) dostępem do archiwów kościelnych i parafii dla członków PTG.
 2. Stworzenie własnego archiwum elektronicznego różnego typu zasobów. Wśród głównych sekcji takiej bazy wymienić należy przede wszystkim:
  • Bazę zasobów metrykalnych wraz z możliwością wprowadzania pełnych informacji z ksiąg (indeksów, czy wręcz pełnych wpisów)
  • Bazę cmentarzy i tablic cmentarnych

  W ramach potrzeb i chęci baza będzie powiększana o kolejne sekcje.

 3. Umożliwienie genealogom wzajemnego poznania się (a dokładniej: poinformowania o swoim istnieniu) poprzez sprawną aplikację Internetową, a przez to osiągnięcie synergii działań.
 4. Udostępnienie miejsca do wymiany informacji i doświadczeń (np. forum Internetowe) i tam służyć radą, wspomagać i zachęcać.

Będzie dobrze, gdy PTG wykona następujące rzeczy

 1. Będzie wydawać poradnik, biuletyn (w wersji elektronicznej) dla genealogów
 2. Będzie się mocno angażował w projekty digitalizacji wszelakich zasobów metrykalnych, które mogą być cenne dla genealogów.

Zasady funkcjonowania PTG - organizacja zarządzana projektowo

Zasady funkcjonowania zostały już wcześniej określone poprzez zadania, które ma za zadanie wykonać PTG.

Oznacza to, że zarząd (rozumiany jako grupa inicjatywna) zajmuje się wspomaganiem projektów na szczeblu centralnym (punkt 1).

Główna praca zarządu polega na przygotowaniu podwalin pod pracę poszczególnych osób/zespołów (punkty 2, 3 i 4), co sprowadza się do przygotowania i dbania o sprawną komunikację wewnątrz zespołów oraz akceptowaniu projektów, które muszą charakteryzować się dużą "pożyteczność ogólną"".

Wszystkie projekty będą miały koordynatorów, osoby specjalizujące się w danych temacie, np. inwentaryzacja cmentarzy. Ich zadaniem byłoby opracowanie planu takiego projektu, koordynowanie działań oraz zbieranie ich efekty.

Z kolei każdy członek PTG (bądź ich zespoły) wykonują poszczególne projekty. Zarząd/koordynator wspiera te osoby swoją ekspertyzą, a jeśli jest taka potrzeba stara się wywalczyć coś dla ich członków np. w archiwach.


Przykład

Projekt: inwentaryzacja cmentarzy.

Naturalny lider: Jacek Cieczkiewicz

Działania po stronie zarządu/koordynatora:

 • przygotowanie formularzy/poradników etc. dla chcących przystąpić do projektu
 • przygotowanie aplikacji do zbierania danych
 • uruchomienie tematycznego forum dyskusyjnego

Działania po stronie członka PTG:

 • Przeczytanie materiałów  / przygotowanie się do działań
 • Wizyta na cmentarzu - praca
 • Dokumentacja cmentarza na komputerze i wysyłka danych do bazy

Członkowie PTG

PTG powinno skupiać wszystkich chętnych spełniających następujące założenia:

 1. Regularne opłacanie składek
 2. Aktywne uczestnictwo w przynajmniej jednym z zaproponowanych PTG

            (lub powołanie swojego własnego projektu)

Każda osoba ma obowiązek pracować w jednym projekcie. Nie określamy ile godzin oraz jakie musi mieć umiejętności. Jeżeli koordynator określi działania danej osoby jako pozytywne to ok.

Z drugiej strony statut powinien dać prawo do usunięcia z grona PTG członka, który zostanie przez koordynatora projektu wskazany jako nierób.

Oczywiście duży obowiązek będzie spoczywał na zarządzie tak, aby mógł odpowiednio zweryfikować koordynatorów projektów. Szczególnym przypadkiem będą projekty, gdy nowy członek PTG zaproponuje jakiś projekt i będzie go sam wykonywał.

Niemniej jednak wydaje mi się, że są to dosyć wydumane problemy, gdyż każdy projekt (a nawet jego drobny etap) będzie się kończył namacalnym efektem w postaci pliku z danymi, poradnika etc. W ten sposób łatwo weryfikować aktywność.

Zasady finansowania PTG

Udział w projektach PTG i praca na ich rzecz nie jest opłacana, a wszystkie funkcje w PTG są sprawowane honorowo.

Podstawowym źródłem finansowania będzie wpisowe oraz składki.

Wpisowe: 30 zł
Składka roczna:       40 zł (20 zł co pół roku lub jednorazowo)

Nie ma żadnych zniżek zarówno dla tych, którzy wnoszą więcej wiedzy i dokonań, jak i młodzieży oraz innych mniej zamożnych osób.

Jeżeli znajdzie się osoba, która zajmie się z sukcesem pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (np. poprzez środki unijne) to fundusze te będą użyte na polepszenie infrastruktury, typu zakup przeglądarki mikrofilmów do jakiegoś archiwum, aniżeli na opłacanie ludzi pracujących w tych projektach.

.: Powrót do działu Komunikat 002 :: Powrót do spisu działów :.